Prejsť na obsah

Revue Pamiatky a múzeá – Obsah 1/2017

1

Úvodník

Leitartikel

Editorial

2

Jozef Karlík

Dagerotyp Jozefa Miloslava Hurbana

Eine Daguerreotypie von Jozef Miloslav Hurban

Daguerreotype of Jozef Miloslav Hurban

7

Gabriel Szeghy

Kieselbachovci a ich rodinné sídlo v Košiciach

Die Kieselbachs und deren Familiensitz in Košice

The Kieselbachs and their family residence in Košice

13

Milan Thurzo – Pavol Jančovič

Historické hraničné znaky a Písaný kameň na
bratislavskom Kačíne

Historische Grenzzeichen und Pisani kamen auf Kačín in
Bratislava

Historical boundary marks and Pisani kamen at Bratislava’s
Kačín

21

Maroš Semančík

Architektúra Tatranskej elektrickej železnice

Architektur der Elektrischen Tatrabahn

Architecture of Tatra’s electrical railway

26

Vojtech Kárpáty

Medzivojnové Košice v príležitostnej faleristike

Košice der Zwischenkriegszeit in gelegentlicher Phaleristik

Košice phaleristics of the interwar period

VÝSKUM – FORSCHUNG – RESEARCH

31

Miroslav Čovan

K epigrafickým pamiatkam v košickom Dóme sv. Alžbety

Zu epigraphischen Denkmälern im St.-Elisabeth-Dom in Košice

Epigraphic monuments of St. Elisabeth’s Cathedral in Košice

36

Martin Šugár

Portrét dámy s čiernou čipkou – neznáme dielo Dominika
Skuteckého

Porträt einer Dame mit schwarzer Spitze – ein unbekanntes
Werk von Dominik Skutecký

Portrait of the Lady in Black Lace – unknown work of Dominik
Skutecký

OSOBNOSTI – PERSÖNLICHKEITEN – PERSONALITIES

40

Jana Švantnerová

Eugen Bárkány a dielo, ktoré nebolo možné dokončiť

Eugen Bárkány und ein Werk, das nicht beendet werden konnte

Eugen Bárkány and his work that could not be completed

ZANIKNUTÉ PAMIATKY – UNTERGEGANGENE DENKMÄLER – NON-EXISTING
MONUMENTS

45

Miloš Dudáš

Drevená synagóga vo Veličnej

Die Holzsynagoge in Veličná in der Region Orava

Wooden synagogue in Veličná na Orave

SVETOVÉ KULTÚRNE DEDIČSTVO – WELTKULTURERBE – World’s
cultural heritage

51

Juraj Hamar

Bábkarstvo na Slovensku a v Česku ako súčasť nehmotného
kultúrneho dedičstva ľudstva

Puppenspiel in der Slowakei und Tschechien als Teil des
immateriellen Kulturerbes der Menschheit

Puppetry in Slovak and Czech Republics as part of the
intangible cultural heritage of mankind

NOVÁ EXPOZÍCIA – NEUE
DAUERAUSSTELLUNG – NEW EXPOSITION

56

Július Barczi

Múzeum Andrássyovcov v Betliari

Museum der Familie Andrássy in Betliar

Museum of the Andrássys in Betliar

VÝSTAVA – AUSSTELLUNG – EXHIBITION

60

Vladimír Turčan

Kelti z Bratislavy na Bratislavskom hrade

Die Kelten aus Bratislava auf der Bratislavaer Burg

Celts from Bratislava on Bratislava castle

62

Sylvia Siposová

Vymenené domovy – Felcserélt otthonok – Austausch der Heimat

Austausch der Heimat

Exchanged houses

64

ANKETA – UMFRAGE – INQUIRY


67

NOTES – NOTES – NOTES

73

KNIHY – BÜCHER – BOOKS

Obálka

s. 1

Tradičné bábky

Foto: archív J. Hamara

s. 4

Schodisko v betliarskom kaštieli s obnovenou
inštaláciou poľovníckych trofejí

Foto: archív SNM-Múzea Betliar, M. Eliáš