Prejsť na obsah

Revue Pamiatky a múzeá – Obsah 1/2016

OBSAH – INHALTSVERZEICHNIS – CONTENTS

1

Leitartikel

Editorial

2

Dušan Buran – Eva
Hasalová

Luxusné tkaniny
na gotických tabuľových maľbách

Luxusgewebe auf
gotischen Tafelgemälden

Luxurious
textiles on gothic panel paintings

10

Peter Keresteš

Most a mýto
cez rieku Váh v Seredi

Die Brückenmaut
am Fluss Waag in Sereď

Bridge and
toll-house across the river Váh in Sereď

19

Milan Thurzo –
Pavol Jančovič

Utajené kamenné
pamiatky Hornej Mlynskej doliny v Bratislave

Verborgene
Steindenkmäler des Oberen Mühltals in Bratislava

Concealed stone
monuments of Horná Mlynská dolina in Bratislava

26

Katarína Nádaská
– Kristína Zvedelová

Synagóga na
Zvonárskej ulici v Košiciach

Die Synagoge in
der Zvonárska-Straße in Košice

Synagogue at
Zvonárska Street in Košice

33

Maroš Semančík

Pamiatky drevenej
architektúry v Tatranskej Javorine

Denkmalobjekte
der Holzarchitektur in Tatranská Javorina

Monuments of
wooden architecture in Tatranská Javorina

38

Rastislav Molda

Príbeh pomníka
Svetozára Hurbana Vajanského

Die Geschichte
des Denkmals von Svetozár Hurban Vajanský

The story of the
monument of Svetozár Hurban Vajanský

43

Ivica Krištofová

Po stopách
horehronských lejárov

Auf den Spuren
von Metallgießern aus dem Oberen Grantal

Tracing the
Upper-Hron iron moulders

ZBIERKY

46

Daniel Hupko –
Ivana Janáčková

Znovuobjavenie
svadobného portrétu Natálie Vogelovej z Friesenhofu

Die
Wiederentdeckung eines Hochzeitsporträts von Natalia Vogel von Friesenhof

Wedding portrait
of Natalia Vogel of Friesenhof rediscovered

OBNOVA

51

Jozef Múdry –
Peter Szalay

Obnova kúpaliska
Zelená žaba v Trenčianskych Tepliciach

Das Schwimmbad
Grüner Frosch in Trenčianske Teplice

Green Frog
swimming pool in Trenčianske Teplice

56

Ľudmila Husovská

Lodenica
vodáckeho klubu Tatran v Bratislave

Wassersportklub
Tatran – das Bootshaus in Bratislava

Waterman’s club
Tatran– shipyard in Bratislava

DIGITALIZÁCIA – Digitalisierung
– Digitalisation

59

Juraj Šedivý

Pamäť mesta
Bratislavy (PamMap) ako komplexný pamäťový portál

Das Gedächtnis
der Stadt Bratislava als komplexes Gedächtnisportal

Memory of
Bratislava city as a complex memory portal

61

NOVÉ EXPOZÍCIE –
NEUE DAUERAUSSTELLUNGEN – NEW PERMANENT EXHIBITIONS

64

ANKETA – UMFRAGE
– INQUIRY

66

NOTES – NOTES –
NOTES

73

KNIHY – BOOKS –
BÜCHER

Obálka

Levoča, Kostol
sv. Jakuba: oltár Panny Márie Snežnej, Klaňanie troch kráľov, detail, 1496

Foto: Fotoarchív
SNG