Prejsť na obsah

Revue Pamiatky a múzeá – Obsah 1/2014

OBSAH – INHALTSVERZEICHNIS – CONTENTS

1
Úvodník
Leitartikel
Editorial

2
Jaroslava Schmidtová – Natália Matulová-Bartová
Dočasné tábory v priestore Gerulaty
Temporäre Lager in der Gegend von Gerulata
Temporary camps in Gerulata

5
Peter Megyeši
Ikonografia svätca na maľbe v Thurzovom dome v Banskej Bystrici
Ikonographie des Heiligen auf einem Wandgemälde im Thurzo-Haus in Banská Bystrica
Iconography of the saint in the painting of Thurzo’s house in Banská Bystrica

10
Bernadeta Fabová
Cenné predmety košických mešťanov v 16. storočí
Wertgegenstände der Košicer Bürger im 16. Jahrhundert
Precious belongings of Košice bourgeois in the 16th century

14
Ferdinand Vrábel
Zánik miléniových pomníkov na Devíne a Zobore
Untergang der Millenniumsdenkmäler auf Devín und Zobor
End of millennium memorials in Devín and Zobor

21
Jozef Haľko
Reliéf Sedembolestnej v šaštínskej bazilike
Ein Relief mit den Sieben Schmerzen Mariens in der Basilika von Šaštín
Relief of Our Lady of Sorrows in Šaštín basilica

26
Michal Kovačik
Letecká vesta z druhej svetovej vojny
Die Flakweste aus dem Zweiten Weltkrieg
Flak jacket from World War II

ZBIERKY – SAMMLUNGEN – COLLECTIONS


32
Simona Jurčová
Odescalchiovci v trnavskom múzeu
Die Odescalchis im Trnavaer Museum
Odescalchis in Trnava museum

37
Daniel Hupko
Modranský dezertný servis
Ein Dessertservice aus Modra
Modra’s dessert set

41
Silvia Seneši Lutherová
Biedermeierovský nábytok zo Spiša
Biedermeiermöbel aus der Zips
Biedermeier furniture from Spiš

VÝSKUM – FORSCHUNG – RESEARCH


48
Daniela Pellová – Martin Molnár
Kostol Nanebovstúpenia Pána v Strážskom
Kirche der Christi Himmelfahrt in Strážske
Church of the Assumption of the Lord in Strážske

REŠTAUROVANIE – RESTAURIERUNG – RESTORATION


55
Brigita Hradská – Juraj Hradský
Modrotlačové vzorníky farbiara Jána Mudrončíka
Blaudruck-Musterbücher des Färbers Ján Mudrončík
Books of blueprint patterns of dyer Ján Mudrončík

VÝSTAVA – AUSSTELLUNG – EXHIBITION


60
Gabriela Podušelová
120 rokov Slovenského národného múzea
120 Jahre des Slowakischen Nationalmuseums
120 years of Slovak National Museum

64
NOTES – NOTES – NOTES

73
KNIHY – BÜCHER – BOOKS