Prejsť na obsah

Revue Pamiatky a múzeá – Obsah 1/2010

OBSAH – INHALTSVERZEICHNIS – CONTENTS

1
Peter Maráky
Úvodník
Leitartikel
Editorial

2
Mária Čelková – Mikuláš Čelko
Strelecké spolky v Banskej Štiavnici
Schützenvereine in Banská Štiavnica
Shooters guilds in Banská Štiavnica

8
Ivona Kollárová
Historické glóbusy z Lyceálnej knižnice
Historische Globen aus der Lyzeumsbibliothek
The historical globes of the Seminary Library

12
Silvia Lörinčíková
Zberateľstvo Andrášiovcov v expozíciách SNM
Sammlertätigkeit der Familie Andrássy in Dauerausstellungen des Slowakischen Nationalmuseums
The Andrássy family collections in the expositions of the Slovak National Museum

19
Miloš Dudáš
Výstavba artikulárnych kostolov
Der Aufbau von Artikularkirchen
The building of articular churches

26
Viera Bernátová
Trenčianski lekárnici v archívnych dokumentoch
Die Trenčíner Apotheker in Archivdokumenten
The Trenčín pharmacists in archive documents

30
Dalibor Mikulik
Zabudnutí majitelia hradu Ľubovňa
Vergessene Besitzer der Burg Ľubovňa
The forgotten owners of Ľubovňa castle

35
Šarlota Drahošová
Súboje v Nitre na prelome 19. a 20. storočia
Duelle in Nitra an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert
The duels in Nitra at the turn of the 19th and 20th century

39
Jozef Haľko
Vojnový oltár v Dóme svätého Martina v Bratislave
Der Kriegsaltar im St. Martinsdom zu Bratislava
The war altar in St. Martin’s Cathedral in Bratislava

43
Jiří Pajer
Keramická dielňa v Košolnej
Die Keramikwerkstatt in Košolná
The Ceramic workshop in Košolná

46
Daniel Hupko
Pálfiovský pohár z Červeného Kameňa
Der Pálffy-Becher aus Červený Kameň
The Pálffy cup from Červený Kameň

49
Igor Graus
Neznáma architektúra Juraja Tvarožeka
Unbekannte Architektur von Juraj Tvarožek
Unknown architecture of Juraj Tvarožek

52
Mária Mikudíková
Žilinská secesia
Die Sezession in Žilina
Art Nouveau of Žilina

AKVIZÍCIA – AKQUISITION – ACQUISITION

55
Elena Kurincová
Výučný list cukrára z roku 1780
Der Lehrbrief eines Zuckerbäckers aus dem Jahre 1780
Vocational certificate for a confectioner from 1780

NOVÁ EXPOZÍCIA – NEUE EXPOSITION – NEW EXPOSITION

58
Vladimír Sklenka
Matejov dom
Das Matthias-Haus
The Matthias House

ZBIERKY – SAMMLUNGEN – COLLECTIONS

62
Pavol Valachovič
Poslední bratislavskí puškári
Die letzten Büchsenmacher in Bratislava
The last Bratislava gun-makers

RECENZIA – REZENSION – REVIEW

65
Ivan Gojdič
Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok
Illustrierte Enzyklopädie von Denkmälern der Slowakei
Illustrated Encyclopaedia of Slovak Monuments

68
NOTES – NOTES – NOTES

73
KNIHY – BÜCHER – BOOKS