Prejsť na obsah

Revue Pamiatky a múzeá – Obsah 1/2015

OBSAH – INHALTSVERZEICHNIS – CONTENTS

1

Úvodník

Leitartikel

Editorial

2

Irena Pišútová

Náčrtník Michaela
Wirtha a architektúra na habánskej fajanse

Das Skizzenheft von Michael Wirth und Architektur auf der
Habaner Fayence

Sketch-book of Michael Wirth and architecture on Hutterite
faience

8

Richard Drška

Veduty Skalice zo 17. – 19. storočia

Die Veduten von Skalica aus dem 17. – 19. Jahrhundert

Skalica vedute from the 17–19th centuries

14

Zuzana Zvarová – Tomáš Janura

Kaštieľ Eszterházyovcov v Želiezovciach

Das Eszterházy-Schloss in Želiezovce

Manor house of the Eszterházys in Želiezovce

19

Marta Herucová

Jos. Czauczik pinxit. Sakrálne diela Josepha Czauczika

Jos. Czauczik pinxit. Die Sakralwerke von Joseph Czauczik

Jos. Czauczik pinxit. Sacral works of Joseph Czauczik

27

Karol Strelec

Sklenené prisky

Prismatische Glasflaschen

Prismatic bottles

30

Vladimír Krupa

Záchrana náhrobníkov z cintorína v Krakovanoch

Rettung der Grabsteine aus dem Friedhof in Krakovany

Rescued gravestones from Krakovany cemetery

33

Milan Thurzo

Kamenné zaujímavosti Horského parku v Bratislave

Steinerne Sehenswürdigkeiten im Bergpark von Bratislava

Stone attractions of Horský park in Bratislava

38

Martin Korčok

Pracovný a koncentračný tábor Židov v Seredi

Jüdisches Arbeits- und Konzentrationslager in Sereď

The labour and concentration camp for Jews in Sereď

Prvá svetová vojna – Der Erste Weltkrieg – The First World
War

42

Zuzana Francová

Patriotické motívy z rokov 1914 – 1918 na keramike a skle

„Patriotische“ Motive auf Keramik und Glas aus den Jahren
1914 – 1918

“Patriotic” motifs on ceramics and glass from 1914 – 1918

ZBIERKY – SAMMLUNGEN – COLLECTIONS

49

Zlata Troligová

Stollmannovci v banskobystrickom múzeu

Die Stollmanns im Museum von Banská Bystrica

The Stollmanns in Banská Bystrica Museum

REŠTAUROVANIE – RESTAURIERUNG – RESTORATION

54

Zuzana Ludiková – Danica Stojkovičová

Pieta – tabuľová maľba Paula Demoscha

Die Pietà – ein Tafelgemälde von Paul Demosch

Pietà – table painting of Paul Demosch

TECHNICKÉ PAMIATKY – TECHNISCHE DENKMÄLER – TECHNICAL
MONUMENTS

59

Katarína Haberlandová – Petra Kalová

Zimný prístav v Bratislave

Der Winterhafen in Bratislava

Winter harbour in Bratislava

64

NOTES – NOTES – NOTES

73

KNIHY – BÜCHER – BOOKS

Obálka

Detail veduty Skalice z roku 1776

Reprofoto: R. Drška