Prejsť na obsah

KPÚ Trenčín – Reštaurovanie sochárskych kultúrnych pamiatok Mesta Trenčín 2017 – 2018

Krajský pamiatkový úrad Trenčín v spolupráci s mestom Trenčín Vás pozývajú na seminár, pripravený v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2018, ktorý sa bude konať v piatok 28. septembra 2018 v čase od 14:00 do 16:00 v priestoroch refektára Kolégia piaristov v Trenčíne. Témou seminára je reštaurovanie vybraných sochárskych kultúrnych pamiatok Mesta Trenčín, ktoré bolo realizované v uplynulých rokoch – novovyhlásenej kultúrnej pamiatky sochy sv. Jána Nepomuckého a Trojičného morového stĺpa. Prezentované budú aj výsledky posledného reštaurátorského výskumu významnej epigrafickej pamiatky – Rímskeho nápisu na trenčianskej hradnej skale. Súčasťou seminára bude aj lektorovaná prehliadka krýpt pod piaristickým Kostolom sv. Františka Xaverského v Trenčíne.
POZVÁNKA S PROGRAMOM (PDF, 257 kB)