Prejsť na obsah

Reštaurovanie ikonostasu z dreveného kostola vo Fričke

Reštaurovanie ikonostasu z dreveného kostola vo Fričke - ilustračný obrázok
V priebehu roka 2020 bolo po siedmich rokoch ukončené reštaurovanie ikonostasu, z gréckokatolíckeho Kostola sv. Michala archanjela vo Fričke v okrese Bardejov, ktorý bol následne v októbri inštalovaný na svojom pôvodnom mieste v interiéri kostola. Realizátorom vykonaných reštaurátorských prác i reštaurátorského výskumu bol Oblastný reštaurátorský ateliér v Bratislave. Ikonostas bol pred reštaurátorským zásahom v havarijnom stave, bol napadnutý aktívnym drevokazným hmyzom, ktorý vo veľkej miere narúšal jeho drevnú hmotu, ďalej bol opatrený niekoľkými celoplošnými aj lokálnymi premaľbami, ktoré znehodnocovali jeho pôvodnú polychrómiu a maľbu jednotlivých ikon.
Ikonostas pôvodne z pol. 17. stor. opatrený celoplošnou neskorobarokovou premaľbou z pol. 18. stor. bol zložený vo vtedy novovzniknutom drevenom kostole vo Fričke v r. 1829 a následne bol v tomto období celoplošne premaľovaný olejovými farbami ikonopiseckou dielňou rodiny Bogdanských. Poslednú úpravu realizoval v r. 1933 prešovský maliar Ján Wagner. Počas reštaurátorského zásahu boli odstránené všetky nevhodné sekundárne premaľby, čím sa obnovil pôvodný neskororenesančný výraz pamiatky – typická neskororenesančná čierna polychrómia architektúry ikonostasu v kombinácii so zlátením, červenou a zelenou polychrómiou v jeho dekoratívnej zložke. Po odstránení neskorších premalieb bol najmä hlavným ikonám ako i ikonám v páse apoštolov prinavrátený neskororenesančný estetický a umelecký výraz pôvodnej ikonopiseckej maľby, ktorý bol pred reštaurátorským zásahom plne potlačený.

Spracoval: Mgr. Lenka Megyeši Ďurčeková

Obnova ikonostasu v chráme sv. Michala vo Fričke

Obnova ikonostasu v chráme sv. Michala vo Fričke

Obnova ikonostasu v chráme sv. Michala vo Fričke

Obnova ikonostasu v chráme sv. Michala vo Fričke

Obnova ikonostasu v chráme sv. Michala vo Fričke