Prejsť na obsah

Reštaurovanie fragmentov ikonostasu z obce Cigla

Reštaurovanie fragmentov ikonostasu z obce Cigla - ilustračný obrázok
Do portfólia odborných prác, ktoré realizoval Oblastný reštaurátorský ateliér Bratislava patria aj viaceré slovenské ikonostasy z obdobia baroka. Ich počet sa recentne rozrástol o realizáciu z obce Cigla, ležiacej na severe východného Slovenska, v okrese Svidník.
V tamojšom Grécko katolíckom chráme sv. Michala Archanjela sa fragmentárne dochovali pozostatky zo staršieho ikonostasu, pozostávajúce z ikon Krista Učiteľa, Bohorodičky, svätého Mikuláša, Michala Archanjela, cárskych dverí a ďalších súčastí. Pamiatky, datované do polovice 18. storočia, dnes fungujú ako solitéry. Ich hmota bola narušená nevhodnými poveternostnými podmienkami a drevokazným hmyzom. V roku 2014 preto boli za finančnej podpory štátneho dotačného projektu „Obnovme si svoj dom“ zahájené reštaurátorské práce, snažiace sa pod vedením reštaurátorky Zuzany Chovanovej zvrátiť havarijný stav objektov a prinavrátiť im ich autentickú podobu.
Projekt obnovy začal vykonaním vstupného reštaurátorského, umeleckohistorického a chemicko-technologického prieskumu. Súčasťou prvej etapy prác bola obhliadka infračervenou reflektografiou, ultrafialovou luminiscenciou a vytvorenie grafickej a fotografickej dokumentácie. Na základe výsledkov prvotných výskumov boli identifikované autentické a sekundárne vrstvy polychrómie. Po očistení od prachu a iných nečistôt bol na ikonách odstránený hrubý lakový film a sekundárne farebné nátery. Narušená drevná hmota bola petrifikovaná ponorom, ktorý zároveň eliminoval drevokazných škodcov. Chýbajúce drevené prvky objektov boli zrekonštruované v lipovom dreve podľa tvaroslovia zachovaných originálov. Na retušovanie ikon bola použitá metóda tratteggio a punktovanie realizované temperovými a akvarelovými farbami. Rozsiahle úbytky farebných vrstiev ostali v obrazových prácach priznané, pričom v takýchto prípadoch reštaurátorka zvolila galerijno muzeálnu metódu náznakovej retuše.
V roku 2019 boli objekty po zreštaurovaní navrátené do Cigle. V chráme boli realizované úpravy pre odvhlčovanie stien. Po ich obvode bol realizovaný výkop približne dvadsať centimetrov, zasypaný kameňmi. Približne päť centimetrov nad štrkovú drenáž boli osadené ikony s antependiom, visiace na stene. Obnova bola realizovaná s ohľadom na budúce využívanie pamiatok v aktívnom objekte.

Patrik Farkaš, Oblastný reštaurátorský ateliér Bratislava

Reštaurovanie fragmentov ikonostasu z obce Cigla

Reštaurovanie fragmentov ikonostasu z obce Cigla

Reštaurovanie fragmentov ikonostasu z obce Cigla

Reštaurovanie fragmentov ikonostasu z obce Cigla

Reštaurovanie fragmentov ikonostasu z obce Cigla