Prejsť na obsah

Rekonštrukcia Michalskej veže

Rekonštrukcia Michalskej veže - ilustračný obrázok

V súčasnosti prebieha celková rekonštrukcia Michalskej veže, ktorá je pripravovaná už od roku 2017. K obnove veže boli spracované rôzne výskumné dokumentácie, na základe ktorých dostáva veža nový výraz.

Počas súčasnej rekonštrukcie Michalskej veže sa pristúpilo k obnove pôvodného barokového výrazu veže, avšak pri rešpektovaní niektorých zásahov z 19. storočia. Z dôvodu priblíženia sa barokovému výrazu bude obnovená pôvodná baroková bosáž, doložené aj nálezom na východnej fasáde veže, ktorá bola prekrytá strechou objektu na Michalskej 26.

Bosáž bude obnovená okolo prejazdu a na nárožiach veže, pričom bude vynechaná v mieste prezentácie náhrobného kameňa na juhozápadnom nároží veže, ktorý bol použitý ako stavebný materiál pri nadstavbe veže v 16. storočí. Náhrobný kameň pochádza zo zrušeného kostola sv. Michala v rovnomennej osade, ktorá niekedy stála pred hradbami.

V barokovom výraze je upravená aj korunná rímsa veže a lizény na oktogóne, ktorý tvorí najvyššie podlažie veže.

Súčasťou obnovy je aj reštaurovanie sochy. Sv. Michala Archanjela, ktorá bola výrazne poškodená. Sv. Michalovi chýbala ruka s mečom, krídlom, drakovi zase časť krídla, ucho a jazyk. Okrem toho boli na soche rôzne menšie poškodenia spočívajúce v degradácii materiálu samotnej sochy ale aj nosnej konštrukcie. Všetky tieto poškodenia sú postupne opravované reštaurátorom akad. soch. Stanislavom Koželom. Aktuálne už prebieha modelovanie chýbajúcich častí, ktoré boli najskôr, kvôli predstave o správnych proporciách a nasadení modelované v papieri, kove a hline.

Autor: Mgr. Eva Falbová, KPÚ BA