Prejsť na obsah

Ranostredoveká sakrálna architektúra

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

usporiadali pracovný seminár

Výskum a obnova ranostredovekej sakrálnej architektúry

ktorý sa uskutočnil v dňoch 11. ― 12. novembra 2009, v Centre vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A.

Témou seminára bola interdisciplinárna prezentácia stavu výskumu, procesu pamiatkovej obnovy a ochrany nálezov ranostredovekej sakrálnej architektúry od roku 2002, t. j. od platnosti zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

Príspevky, ktoré odzneli na seminári budú v nasledujúcom roku publikované v zborníku Monumentorum Tutela ― Ochrana pamiatok.

Program seminára na stiahnutie (PDF, 534 kB)

Ďakujeme za vašu účasť!

Kontakt:

Pamiatkový úrad SR
Cesta na Červený most 6
814 06 Bratislava
Tel.: +421 2 20464111, +421 2 54774444
Fax: +421 2 54775844

Mgr. Michaela Kalinová
e-mail: michaela.kalinova@pamiatky.gov.sk
Tel.: +421 2 20464318

Mgr. Renata Glaser-Opitzová
e-mail: renata.glaser.opitzova@pamiatky.gov.sk
Tel.: +421 2 20464338