Prejsť na obsah

Radnica v Levoči – renesančná maľovaná drevená vstavaná skriňa

Radnica v Levoči – renesančná maľovaná drevená vstavaná skriňa - ilustračný obrázok

Vstavanú dvojdverovú skriňu umiestnenú v nike severného múru v severovýchodnom priestore radnice na 1. nadzemnom podlaží môžeme datovať do 1. pol. 17. stor. Počas obnovy a reštaurovania priestorov radnice sa pristúpilo aj k reštaurovaniu skrine, ktorej povrch je upravený hnedým olejovým náterom. Pod náterom bola badateľná maľovaná výzdoba, ktorú potvrdil aj sondážny výskum. Celkový rozsah a zachovanie pôvodnej výmaľby skrine bol zistený až počas reštaurovania, po odstránení tejto nevhodnej sekundárnej vrstvy. Použitá renesančná ornamentika s geometrickými vzormi, s motívmi symetrických grotesiek, do ktorých sú zakomponované maskaróny, vtáčie hlavy, volúty, úponky, s motívmi fládrovania, s farebnou škálou čiernej, hnedej, zelenej, žltej a červenej, poukazujú na prebranie importovaných vzorov uplatnených hlavne v profánnej architektúre na území Spiša. Reštaurovanie skrine, vrátane jej vnútorných vstavaných častí bude predmetom ďalšieho odkrývania vrstiev a následného reštaurovania.

O ďalšom postupe prác Vás budeme informovať.

Spracovala: Mgr. E. Poláková, KPÚ Prešov – pracovisko Levoča