Prejsť na obsah

Príkladná obnova s dôrazom na detaily – v Zlatých Moravciach aj v Nitre

Príkladná obnova s dôrazom na detaily – v Zlatých Moravciach aj v Nitre - ilustračný obrázok
Medzi pamiatkovo chránenými objektami majú okrem meštianskych domov a víl z prelomu 19. a 20. storočia veľké zastúpenie aj domy z prvej tretiny 20. st. Okenné a dverné výplne týchto nehnuteľností sú nielen dôležitou architektonickou súčasťou budov a nositeľmi pamiatkových hodnôt ale aj dokladom umelecko-remeselnej zručnosti našich predkov. Ich výpovedná hodnota je neoceniteľná a svedčí o technickom zmýšľaní a vyspelosti doby. Pre zachovanie autentického výrazu budovy je zachovanie originálu okna aj s detailami jedno z najdôležitejší kritérií.
Ukážkovým príkladom obnovy tzv. skriňových okien s vnútorným obložením je secesná vila zo začiatku 20. st. v Zlatých Moravciach, vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Vila slúžila v druhej polovici minulého storočia ako sklad ovocia a zeleniny. Terajší vlastník pán Raček pod odborným dohľadom KPÚ Nitra pôvodné okna a interiérové dvere obnovil formou repasácie. Po očistení od starých náterov poškodené a chýbajúce časti doplnil len v minimálne nutnej miere, podľa vzoru zachovaných detailov. Následne sa všetky drevené časti prebrúsili a pretreli zistenou pôvodnou lomenou bielou farbou. Zachované pôvodné kovania sa očistili, nefunkčné mechanizmy opravili a chýbajúce časti doplnili. Okenné tabule sa zachovali v pôvodnom výraze jednoduchého zasklenia. Podobným spôsobom sa obnovili aj interiérové dvere. Zaujímavosťou secesnej Lüleyovej vily je konštrukcia sklopného okna na vetranie s otváracím mechanizmom od poločnosti „PICK Ede és utódai“, ktorej logo sa nachádza aj na úchytke pákového mechanizmu otvárania. Tento typ okna spolu so zachovaným systémom otvárania je v meste a v regione ojedinelý. Pick Ede (1852-1938) bol umelecký zámočník, ktorý sa venoval výrobe strojov na obrábanie dreva a výrobe kachlí, neskôr sa začal venovať výrobe roliet, vetracích systémov a kovaní okien. Okrem štátnych zákaziek mal objednávky hlavne na budapeštianske meštianske domy. Boli roky, keď sa v jeho dielni vyrobili zámočnícke práce na viac ako 100 domov za rok. Z dobovej tlače sa dozvedáme, že na výstave pri príležitosti milénia v roku 1896, na ktorej sa stretlo viacero umeleckých remeselníkov, sa pri jeho dvojitých dverách s ozdobným kovaním a vetraním zastavil sám cisár František Jozef. Po otázke, kde sa takého dvere dajú použiť, odpovedal „v škole“. Cisár sa zo slovami uznania vzdialil. V roku 1903 firmu prevzal jeho syn Aladár so spoločníkmi pod obchodným názvom Pick Ede és utódai, ktorá pôsobila až do znárodnenia.
Podobným ukážkovým spôsobom boli, aj vďaka uvedomelosti súčasného vlastníka, obnovené výplne otvorov na nehnuteľnosti v PZ na Kmeťkovej ulici v Nitre. Roky neobývaný a chátrajúci rodinný dom z prvej tretiny 20.storočia, s pôvodnými oknami a s vnútornými okenicami, sa pod dohľadom a metodikou KPÚ Nitra a vďaka citlivému prístupu majiteľa pána Lednického zachoval s veľkou mierou autenticity a obnovil v plnej kráse. Drevené okná s vybitými sklami sa pod rukami remeselníkov zmenili na nepoznanie. Po odstránení starých náterov sa zistilo, že drevo je aj napriek naoko chátrajúcemu stavu vo veľmi dobrom stave a stačí vymeniť len najnamáhanejšie časti a po prebrúsení pretrieť novým náterom. Pre zlepšenie tepelnoizolačných vlastností okna sa pri zachovaní jednoduchého zasklenia pridalo dodatočné tesnenie. K zachovaniu čara starých okien a dverí patrí okrem pôvodných proporcií a profilácie aj zachovanie pôvodného kovania. Tie boli v tomto prípade po očistení a preleštení osadené na okná a výsledok stojí za to.
O estetickom cítení a umeleckých schopnostiach a technickej vyspelosti predkov sa môžeme dozvedieť len z originálu. Čaro historických detailov spočíva nielen v tradičnom materiáli a remeselnej dokonalosti ale aj v estetickej a emočnej patine, ktorú historická architektúra v týchto detailoch skrýva.
Spracovala: Ing. Andrea Benczová

Obnova secesnej vily v Zlatých Moravciach

Obnova secesnej vily v Zlatých Moravciach

Obnova secesnej vily v Zlatých Moravciach

Obnova secesnej vily v Zlatých Moravciach

Obnova secesnej vily v Zlatých Moravciach

Obnova secesnej vily v Zlatých Moravciach

Obnova secesnej vily v Zlatých Moravciach

Obnova secesnej vily v Zlatých Moravciach

Obnova secesnej vily v Zlatých Moravciach

Obnova rodinného domu v PZ Nitra

Obnova rodinného domu v PZ Nitra

Obnova rodinného domu v PZ Nitra

Obnova rodinného domu v PZ Nitra

Obnova rodinného domu v PZ Nitra