Prejsť na obsah

Prieskum nového archeologického náleziska v Malých Karpatoch

Prieskum nového archeologického náleziska v Malých Karpatoch - ilustračný obrázok
Ešte počas prvej vlny pandémie koronavírusu nadšenec archeológie objavil drobné, v teréne sotva viditeľné, opevnenie v Malých Karpatoch v Trnavskom kraji, ktoré bolo archeológom dovtedy neznáme. Už počas prvej obhliadky archeológmi KPÚ Trnava spojenej so zberom archeologických nálezov bolo jasné, že lokalitu ešte nestihli zdevastovať vykrádači nášho archeologického dedičstva, tzv. detektoristi. Samotný nález nevykradnutého náleziska v horskom prostredí je v súčasnosti, žiaľ, veľmi zriedkavý.
Celkovo sa v skúmanom priestore zdokumentovalo 137 predmetov, z toho 8 keramických a 129 kovových. K najzaujímavejším nálezom patrí veľmi dobre zachovaná mosadzná spona s očkami z 1. polovice 1. storočia, hrot šípu do kuše zo 14. až 15. storočia, strieborná minca Maximiliána II. z roku 1566, tzv. jednostranný biely peniaz, strieborná poltura Leopolda I. z roku 1703, olovené strely do ručných palných zbraní a hromadný nález predmetov viacerých kategórií a proveniencií z druhej svetovej vojny. Vyhodnotením písomných prameňov, máp a nálezov sa zistilo, že olovené strely sú pozostatkom bitky z obdobia posledného protihabsburského stavovského povstania Františka Rákociho II. (1703 – 1711). Bojisko z období protihabsburských povstaní v takomto rozsahu sa na Slovensku ešte neskúmalo. Samotné opevnenie, ktoré tvorila pravdepodobne len prisypaná palisáda, sa zatiaľ nepodarilo s istotou datovať. Mohlo by však pochádzať už zo začiatku medenej doby (cca 4400 – 4300 p. n. l.).
Terénnej časti výskumu sa zúčastnili aj archeológ Západoslovenského múzea v Trnave a dobrovoľníci, prevažne z Občianskeho združenia Hradiská. Lokalite a jej širšiemu okoliu bude zo strany KPÚ Trnava venovaná aj naďalej pozornosť a nakoľko môže pritiahnuť aj osoby so zlými úmyslami, bola zabezpečená najmodernejšími elektronickými prostriedkami.

Spracoval: Mgr. Matúš Sládok, KPÚ Trnava

Prieskum nového archeologického náleziska v Malých Karpatoch

Prieskum nového archeologického náleziska v Malých Karpatoch

Prieskum nového archeologického náleziska v Malých Karpatoch

Prieskum nového archeologického náleziska v Malých Karpatoch

Prieskum nového archeologického náleziska v Malých Karpatoch

Prieskum nového archeologického náleziska v Malých Karpatoch

Prieskum nového archeologického náleziska v Malých Karpatoch

Prieskum nového archeologického náleziska v Malých Karpatoch