Prejsť na obsah

Predstavenie publikácie Zapomenutá generace – Čeští architekti na Slovensku

Predstavenie publikácie Zapomenutá generace – Čeští architekti na Slovensku - ilustračný obrázok
Publikácia Zapomenutá generace - Čeští architekti na SlovenskuDňa 21. novembra 2019 prebehlo v sieni Spolku architektov Slovenska slávnostné predstavenie publikácie autorského kolektívu Matúša Dullu Zapomenutá generace. Čeští architekti na Slovensku. Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci s Fakultou architektúry STU a Českým centrom v Bratislave. Kniha vyšla pri príležitosti stého výročia príchodu výraznej skupiny českých architektov na Slovensko. Zámerom obsiahlej súbornej publikácie je podať ucelený obraz o tvorivej energii a význame práce, ktorou tento početný architektonický okruh vstúpil do vývoja slovenskej architektúry. Približuje históriu, ako aj dôležité kultúrne súvislosti, hlavnú časť knihy predstavujú podrobné monografie najvýraznejších osobností. Prispieva k doplneniu prázdnych miest celkového obrazu fenoménu českých architektov na Slovensku nielen v rámci slovenskej historiografie, ale súčasne vedie k pozdvihnutiu povedomia o ich význame z pohľadu českých dejín architektúry. Obsahovo objemná kniha vyšla v nakladateľstve ČVUT v Prahe, je však výsledkom spolupráce slovenských a českých historičiek a historikov architektúry, pôsobiacich na fakultných pracoviskách FA STU a ČVUT, na oddelení architektúry HÚ SAV a na Pamiatkovom úrade SR.