Prejsť na obsah

KPÚ Trnava – Pozostatky stredovekého hradu v kaštieli v Holíči

KPÚ Trnava – Pozostatky stredovekého hradu v kaštieli v Holíči - ilustračný obrázok
Pri obnove južnej hospodárskej budovy v priestore národnej kultúrnej pamiatky – kaštieľ v Holíči sa počas výskumu Mgr. Andreja Žitňana našli pozostatky piatich murovaných architektúr. Na základe predbežného vyhodnotenia sú v nálezovej situácii sledovateľné dve vývojové etapy. Zaujímavá je najmä staršia, stredoveká etapa, ktorá je tvorená kamennými základmi pilierov a masívnym kamenným múrom severojužnej orientácie. Jedno z murív je vystavané na drevenom rošte, čo sa dá vysvetliť snahou staviteľov stabilizovať základové konštrukcie v močaristom teréne. Situácia je predbežne interpretovaná ako pozostatky vonkajších obvodových murív staršieho stredovekého hradu v polohe prístupovej komunikácie – mostu preklenujúceho staršiu, dnes už zaniknutú priekopu. Obvodové konštrukcie hradu zanikli v súvislosti s prestavbou objektu na bastiónovú protitureckú pevnosť po roku 1663. Situácia je rámcovo datovaná nálezmi vrcholnostredovekej a neskorostredovekej keramiky.
Mgr. Peter Grznár

Pohľad na nález zo severu

Pohľad na nález zo západu

<<< Späť na aktuality KPÚ Trnava