Prejsť na obsah

Požiar renesančného kaštieľa v Ožďanoch

Požiar renesančného kaštieľa v Ožďanoch - ilustračný obrázok

Dlhodobo nevyužívaný renesančný kaštieľ, ktorého história je spätá so známou uhorskou šľachtičnou Julianou Géczyovou-Korponayovou, hlavnej hrdinky slávneho románu Móra Jókaiho Levočská biela pani sa dňa 3.10.2019, v podvečerných hodinách ocitol v plameňoch. Jeho súčasný vlastník, Bystrická dopravná spoločnosť a.s., mal v roku 2009 záujem o komplexnú obnovu kaštieľa v rozsahu adaptácie na ubytovacie a kultúrno – spoločenské priestory. Zrejme po neúspešnom pokuse o získanie finančných prostriedkov sa na kaštieli nerealizovali žiadne práce a kaštieľ ďalej chátral. V záujme zvrátenia tohto nepriaznivého stavu a iniciovania vlastníka, vykonal Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica štátny pamiatkový dohľad. Jeho výsledkom bolo zvýšenie pozornosti vlastníka o stavebnotechnický stav objektu a prejav záujmu o možnosť uchádzať sa o finančnú dotáciu z grantu Ministerstva kultúry SR „Obnovme si svoj dom“.

V posledných dňoch sa finalizovalo spracovanie projektovej dokumentácie, ktorá rieši komplexnú obnovu strešného plášťa a statické zabezpečenie nosnej konštrukcie krovu, ktorá bola na 95% použiteľná. Vzhľadom na rozsiahly požiar je už žiaľ situácia dramaticky odlišná. Požiar zničil celú nosnú konštrukciu krovu vrátane strešného plášťa z dreveného šindľa. Rozsah poškodenia ostatných nosných konštrukcií bude zrejmý až po dôkladnej obhliadke statikom, je však isté, že náklady na dočasné zabezpečenie a realizáciu novej strechy budú omnoho väčšie než sa pôvodne predpokladalo. Príčiny požiaru sa vyšetrujú, avšak mnohé okolnosti nasvedčujú, že sa jedná o úmyselný čin. Pamiatkový úrad SR vyjadruje poľutovanie nad touto udalosťou a verí, že orgánom činným v trestnom stíhaní sa podarí odhaliť prípadného vinníka. Krajský pamiatkový úrad bude naďalej vlastníkovi národnej kultúrnej pamiatky poskytovať odbornú pomoc pri zabezpečení jej pamiatkových hodnôt.

Ing. Ladislav Huňavý, Ing. Arch. Zuzana Klasová – Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica