Prejsť na obsah

Poklad jednookého farára z Obišoviec …

Poklad jednookého farára z Obišoviec … - ilustračný obrázok

Knižná novinka

Príbeh pokladu jednookého farára sa započal na jar v roku 2020. Vtedy došlo počas archeologického výskumu, vedeného spoločnosťou Triglav Archeologická spoločnosť s. r. o. v malej východoslovenskej dedinke Obišovce (okr. Košice – okolie) v priestoroch rímsko-katolíckeho kostola, k objaveniu základov zaniknutého renesančného kostola a odkrytiu výnimočného nálezu, pozostávajúceho z 550 mincí a tzv. banských znakov. Keďže Krajský pamiatkový úrad Košice bol aktívnym účastníkom celého procesu od začiatku, priniesol medzi prvými aj prvé správy o objave KPÚ Košice – Nález unikátneho pokladu a základov renesančného kostola sv.Martina v Obišovciach.

Tento poklad sa napokon podarilo historikovi Marekovi Budajovi a archeológovi Petrovi Šimčíkovi tohto roku aj úspešne spracovať do výnimočnej knižnej podoby. A práve dňa 2. decembra 2022 v Kostole Ružencovej Panny Márie v Obišovciach bola slávnostne do života uvedená autorská kniha s názvom „Poklad jednookého farára z Obišoviec“ (vyd. SNM – Historické múzeum, Triglav Archeologická spoločnosť s. r. o., Bratislava – Košice 2022). V daný deň sa tak poklad symbolicky akoby vrátil na miesto svojho nálezu. Súčasťou bola aj krátka prezentácia nálezových okolností pokladu, a aj nálezu základov zaniknutého renesančného kostola.

Krajský pamiatkový úrad Košice spolu s gratuláciami a s poďakovaním všetkým zúčastneným chce napomôcť aj pri propagácii unikátneho nálezu prostredníctvom zaujímavej odborno-populárnej knihy – čerstvej novinky. Čo všetko v sebe skrýva, a prečo práve jednooký farár, i všetky ďalšie pozoruhodné súvislosti, či ďalšie praktické informácie sa už dozviete aj na: www.tkkbs.sk

Autor: Mgr. Peter Šimčík (redakcia: Mgr. Juraj Gembický, KPÚ Košice)