Prejsť na obsah

Pohrebná kaplnka v Trenčíne – nazývaná aj „Srbská“

Pohrebná kaplnka v Trenčíne – nazývaná aj „Srbská“ - ilustračný obrázok
Na mestskom cintoríne v Trenčíne sa nachádza novo vyhlásená NNKP vojnový cintorín z 1. svetovej vojny s pohrebnou kaplnkou. Už počas prvého roku vojny (1914) sa začalo s pochovávaním vojakov na mestskom cintoríne. Väčšinu z nich tvorili vojaci, ktorí podľahli následkom zranení vo vojenskej nemocnici v Trenčíne. Neskôr bol založený aj ďalší vojenský cintorín v mestskej časti Trenčína – Kubrej. Súčasťou cintorína sa po vojne v roku 1928 stala aj pohrebná kaplnka – kostnica, kde sú uložené v malých drevených rakvičkách exhumované pozostatky vojakov (viac ako 180 vojakov) z vtedajšieho Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov (SHS). Okrem toho sa na cintoríne nachádza asi 503 hrobov vojakov, prevažne Čechov a Slovákov, no taktiež Poliakov, Rakúšanov, Rusov, Talianov, Maďarov, Nemcov, Rumunov …
Pohrebná kaplnka je jednoduchá, dvojpriestorová stavba, obdĺžnikového pôdorysu s plochou strechou, polozapustená do svahovitého terénu. Stavbu z troch strán obkolesuje murovaný stĺpik. Zaujímavé je najmä členenie hlavnej fasády polostĺpmi po stranách a ukončenie fasády tympanónovým štítom na ktorom sa nachádza nápis SHS. Na vrchu štítu je umiestnený pravoslávny kríž s troma priečnymi ramenami, pričom spodné rameno je šikmé. Do interiéru sa vstupuje cez dvojkrídlové dvere opatrené mrežou. Nachádza sa tu malá predsieň s murovanou menzou na kladenie vencov a sviec, za ňou sú po oboch stranách úzke otvory, ktorými sa vchádza do hlavného priestoru kostnice.
V novembri 2019 v rámci 101. výročia ukončenia 1. svetovej vojny bola prezentovaná kaplnka po komplexnej obnove, ktorá riešila najmä zlý stavebno-technický stav objektu, ktorý bol dlhodobo zanedbávaný. Počas obnovy bola vykonaná sanácia vlhkosti, obnova strešného plášťa, obnova fasády, konkrétne vyspravenie exteriérových aj interiérových omietok, farebné nátery a osadenie pamätnej tabule. Ďalším krokom do budúcnosti by mala byť obnova jednotlivých hrobov vojakov, ktoré sú taktiež v zlom stave, niektoré aj fyzicky zaniknuté.

Mgr. Ľubica Špániková, KPÚ Trenčín

Obnova tzv.srbskej pohrebnej kaplnky v Trenčíne

Obnova tzv.srbskej pohrebnej kaplnky v Trenčíne

Obnova tzv.srbskej pohrebnej kaplnky v Trenčíne

Obnova tzv.srbskej pohrebnej kaplnky v Trenčíne

Obnova tzv.srbskej pohrebnej kaplnky v Trenčíne