Prejsť na obsah

Pohrebná kaplnka rod. Botkovcov Malé Vozokany, okr. Zlaté Moravce

Pohrebná kaplnka rod. Botkovcov Malé Vozokany, okr. Zlaté Moravce - ilustračný obrázok

Na slovenských cintorínoch sa nachádzajú mnohé zaujímavé sepulkrálne a komemoratívne objekty, ktoré sa postupne snažíme zaradiť do pamiatkového fondu Slovenska. Tieto objekty tzv. drobnej architektúry sa snažíme nie len chrániť, ale častokrát ich v prvom rade zachrániť pred fyzickým zánikom. V uplynulom roku bola do pamiatkového fondu zaradená aj pohrebná kaplnka rodiny Botkovcov v Malých Vozokanoch v okrese Zlaté Moravce. Rodina Botkovcov, ktorá sa do obce prisťahovala v polovici 19. storočia, si v rokoch 1903 – 1904 na miestnom cintoríne nechala postaviť pôvabnú, neogotickú pohrebnú kaplnku. Posledný príslušník rodiny opustil Slovensko v roku 1977. Hrobku zveril „…do pozornosti dôstojného pána farára v Nemčiňanoch a všetkým jeho blížnym“. Pamiatkový úrad SR na rodinnú pohrebnú kaplnku upriamil svoju pozornosť kvôli jej pamiatkovým hodnotám a v spolupráci s jej správcom veríme, že sa ju podarí revitalizovať a zachovať. Kultúrna pamiatka bola zapísaná do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu (ÚZPF) pod č. 12 165/1.

Autor: Mgr. Radomír Sabol, PÚ SR (na základe podkladov KPÚ Nitra)

Juhozápadné nárožie pohrebnej kaplnky v Malých Vozokanoch. Foto: E.Gažiová, KPÚ Nitra 2018

Juhovýchodné nárožie kaplnky. Foto: E.Gažiová, KPÚ Nitra 2018

Interiér kaplnky, pohľad od vstupu. Foto: E.Gažiová, KPÚ Nitra 2018