Prejsť na obsah

Picasso, plech … a pamiatkari

Picasso, plech … a pamiatkari - ilustračný obrázok

„La californie, 12. března 1961. Picasso mi druhém poschodí ukazuje obrazy posledních tří měsíců. Jsou to busty ženy, některé s vlasy, a také sedící ženy. Shledávám úžasnou invenci a svobodu některých bust. Upozorňuje mě, že bylo třeba nalézt formy proveditelné v ohýbaném plechu. Zde tedy invence forem vychází z technické nutnosti…“

(Picassovo literární dílo, Praha 1967)

Workshop klampiarstva na Spiši

Prológ:

Naši pamiatkari využili jedinečnú ponuku a príležitosť stať sa v júni tohto roku účastníkom praktických remeselných workshopov v oblasti tradičných stavebných technológií. Pripravuje ich Odbor preventívnej údržby pamiatok Pamiatkového úradu SR, a organizované sú v rámci projektu Pro Monumenta II. Je všeobecne známe a rokmi dobrej praxe osvedčené, že Pro Monumenta je ako projekt Pamiatkového úradu SR zameraný na technickú diagnostiku stavu a údržbu nehnuteľných kultúrnych pamiatok, spoluprácu s ich vlastníkmi a správcami, ktorý sa realizuje práve prostredníctvom spomínaného odboru preventívnej údržby. V jeho rámci zlepšuje poznanie o aktuálnom stave pamiatok, na mieste sa odstraňujú drobné poruchy. Zároveň sa zlepšuje informovanosť vlastníkov nehnuteľného kultúrneho dedičstva o možnostiach a spôsoboch vhodnej údržby vlastnených pamiatok. Projekt „PRO MONUMENTA – prevencia údržbou“ a naňho nadväzujúci projekt „Pro Monumenta II.“ je podporený finančným mechanizmom EHP, a jeho partnerom je Riaditeľstvo pre kultúrne dedičstvo Nórska – Riksantikvaren. I vďaka tomu môžu byť medzi lektormi kurzov napríklad partnersky spolupracujúci nórski remeselníci (v príprave pre Trnavu a Banskú Štiavnicu už na jeseň 2022). V aktuálnych projektoch v sídlach regionálnych centier vznikajú školiace strediská pre tradičné remeselné postupy, ktoré sú vyžadované pri obnovách historických objektov. Každé zo školiacich stredísk sa špecializuje na iné tradičné stavebné remeslá (Západ – Trnava na vápenné technológie, Východ – Levoča na klampiarstvo).

A tak sa v novovybudovaných školiacich strediskách už v mesiacoch máj a jún 2022 uskutočnili tohtoročné tematické remeselné workshopy s prednáškovou a praktickou časťou. Zamerané boli práve na získanie či zdokonalenie zručností v oblasti tradičných technológií, používaných pri výstavbe a obnove nehnuteľností v minulosti. Aj vyslaní kolegovia pamiatkari sa s radosťou prišli zdokonaliť v remesle, či „úplne nanovo nadobudnúť cenné skúsenosti našich predkov“, pri čom účasť bola zdarma, aj keď počet miest bol limitovaný.

Motto:

„Klempíř jest řemeslník zhotovující z plechu železného, pocínovaného, pozinkovaného a podobně předměty jako jsou lampy, svítilny, krabice, talíře, hrnce, puklice, žlaby a jiné…“

Umelecké klampiarstvo …

… alebo aj školenie tradičnej klampiarskej práce bolo hlavnou náplňou júnových kurzov v Levoči, pod vedením Martina Křena, Štefana Vazovana, levočského teamu i prizvaných účastníkov. Po úvodných stretnutiach, ceremoniáloch a tradičnom bezpečnostnom školení či zoznámení sa s dielňou sa naplnil skutočne bohatý niekoľkodňový program. Zahŕňal prednášky a diskusie o tradičnom klampiarstve, jeho postupoch i teórii, o historických krytinách a strechách, či o tradičných klampiarskych a pokrývačských technikách, a aj o najčastejších poruchách oplechovania. Prax s teóriou idú ruka v ruke, a tak sa súčasťou dianí stala aj terénna ohliadka s exkurziou po levočských klampiarskych výzvach, detailoch, ozdobných prvkoch, a najmä didaktických realizáciách – medzi strechou evanjelického chrámu a meštianskymi domami na námestí. Hlavnou náplňou celého kurzu sa napokon stali praktické práce pod vedením školiteľov na konkrétnych ukážkach a postupoch, ako sú: lapače snehu a ich kotvenie, oplechovanie prestupu strešnou rovinou v historickej krytine, či nahradenie odkvapovej časti starej krytiny, ale aj doplnenie starých „falcov“ novým plechom. Vrcholom programu bola akoby majstrovská skúška – oplechovanie vežovej cibule. Napokon, o priebehu i výsledkoch na záver namiesto ďalších slov vypovedá aj naša fotogaléria …

Resumé:

„Zpravidla neví historik umění, když nemá zrovna zvláštní zájem o materiál, anebo z antikvárních důvodů zná surovinu, mnoho o této látce. Podstatná znalost surovin, ať už jde o různé barvy nebo pevné materiály plastických umění, může být získána teprve, když se teoretik sám pokouší v uměleckých pracích. Jak by to bylo možné, je jiná otázka, žádoucí to je v každém případě.“

(E. Murbach, 1943)

Inými slovami – neoceniteľná je vždy osobná zážitková skúsenosť pamiatkarov a pamiatkarok. Ako svorne skonštatovali šťastní a spokojní učastníci „plechového zájazdu“ – „… Je to veľmi prínosné pre nás – pracujeme s tým všetkým priamo v teréne, každodenne, na kontrolných dňoch cez štátny pamiatkový dohľad, i na ohliadkach či pracovných rokovaniach na objektoch. Je veľmi potrebné, aby sme videli a spoznali nuansy – detaily remesla, mohli a vedeli ich vyskúšať, a potom tiež overiť aj využiť v praxi.“ Veď aj prítomní pamiatkari s mnohoročnou praxou boli uveličení z toho, ako sa dá napríklad pekne naučiť strihať plech klampiarskymi nožnicami už počas 30-tich sekúnd osobného školenia. Bolo by skvelé, keby sa v pestrosti a rôznosti účastníkov i početných tém či možných oblastí takýchto kurzov v blízkej budúcnosti mohla častejšie prepájať vzájomne prínosná spolupráca, obohacujúce zdielania, i užitočné výmeny skúseností a názorov z praxe i z teórie …

Epilóg:

„ Na tom se ale nepozastavujte, že občas jeden tak, druhý jinak o této věci vypravuje. Ať každý si zapisuje všechny názory, potom ať zkusí dílo sám, tak ho skušenost naučí, kdo měl pravdu a kdo nepravdu, poněvádž vlastní zkušenost naučí všechno.“

(J. Colerus, Oeconomia, 1613).

Viac podrobností o programoch workshopov nájdete na: www.promonumenta.sk (v sekcii aktuality)

p. s. (picassovský bonus):

https://www.nytimes.com/slideshow/2014/10/26/arts/artsspecial/20141026-PICASSO.html

Autor: Mgr. Juraj Gembický, KPÚ Košice

Foto: digitálny archív KPÚ Košice (R. Kiráľ, Z. Strnková)