Prejsť na obsah

Rozlúčka s Petrom Kajbom

Peter Kajba

S hlbokým zármutkom oznamujeme
všetkým priateľom, kolegom a známym,
že dňa 20. 10. 2018 nás navždy opustil
náš dlhoročný kolega a priateľ

Mgr. Peter Kajba.

Česť jeho pamiatke!

Kolektív spolupracovníkov Krajského
pamiatkového úradu v Banskej Bystrici
a Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.