Prejsť na obsah

Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 23

Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 23 - ilustračný obrázok

Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 23.
Zborník prednášok zo seminára konaného dňa 12.12.2019
Zostavila: Ing. arch. Jaroslava Žuffová, CSc.
Trnava: Krajský pamiatkový úrad Trnava pod záštitou pamiatkového úradu Slovenskej republiky, 2020, 59 s.
ISBN: 978-80-972798-3-7

Obálka Zborníka Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 23

Zborník na STIAHNUTIE (PDF, 17 000 kB)

Krajský pamiatkový úrad Trnava vydal pod záštitou Pamiatkového úradu Slovenskej republiky v novembri 2020 v poradí 23. zväzok zborníka Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 23. Obsahuje príspevky, ktoré odzneli na seminári konanom v zasadacej sieni Mestského úradu Trnava v decembri 2019. Vydanie zborníka v počte 300 ks finančne zabezpečil Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. Seminár Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, známy aj pod prezývkou „vianočný seminár“, je už tradičné odborné podujatie zamerané na prezentáciu poznatkov o pamiatkovom fonde mesta Trnava a Trnavského kraja z pohľadu celého spektra pamiatkových výskumov. Našou snahou je predstaviť najnovšie výskumy, prednosť majú poznatky získané práve v roku konania seminára. Seminár sa koná každý rok počnúc od roku 1995, zborník z prednášok vychádza nepretržite od roku 1997.