Prejsť na obsah

Pamiatkový úrad SR zverejňuje ďalšie 3D modely hradísk a hradov

Pamiatkový úrad SR zverejňuje ďalšie 3D modely hradísk a hradov - ilustračný obrázok
Pri príležitosti Medzinárodného dňa archeológie (17. 10. 2020) zverejňuje Pamiatkový úrad SR ďalšiu kolekciu virtuálnych 3D modelov viac i menej známych hradísk, hradov, a iných archeologických nálezísk v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou. Nadväzuje tým na zverejnenie prvého súboru 3D modelov hradísk z júna 2020. 3D modely sú spracované z dát získaných leteckým laserovým skenovaním, ktoré Pamiatkovému úradu SR poskytli Úrad geodézie, kartografie a katastra SR a Národné lesnícke centrum – Ústav lesných zdrojov a informatiky Zvolen.
V júni tohto roku boli na platforme Sketchfab zverejnené hradiská v pohorí Tribeč (Zobor, Žibrica, Veľký Lysec, Veľký Tribeč), ako aj dve známe lokality v Malých Karpatoch (hradisko Neštich a hrad Biely Kameň vo Svätom Jure, hradisko Molpír v Smoleniciach). Deväť novo zverejnených modelov zachytáva náleziská z viacerých regiónov Slovenska: hrad Pajštún v Malých Karpatoch, hradisko Skalka pri obci Kočovce v pohorí Považský Inovec, hrad Michalov vrch , hradiská Šiance a Kostrín v severnej časti pohoria Tribeč, známe hradisko a neskorší hrad Sitno v Štiavnických vrchoch a hradisko Starý Koňuš vo Vihorlatských vrchoch. Rozsiahlejší územný záber má model oblasti Zvolenskej brány s dominantným Pustým hradom, ale aj niekoľkými ďalšími opevneniami a významnou historickou banskou cestou. Zaujímavý pohľad na dispozíciu a urbanizmus protitureckej pevnosti v Nových Zámkoch poskytuje model vytvorený ako kombinácia historickej mapy zo 17. storočia so súčasnou podobou mesta. Väčšina z prezentovaných nálezísk je chránená ako národné kultúrne pamiatky.
Na modeloch sú prehľadne vyznačené relikty ľudskej činnosti z minulosti, ako opevnenia (valy, priekopy), brány a iné vstupy, pozostatky veží a iných murovaných stavieb, neopevnené sídla, umelo upravené terasy, na ktorých pravdepodobne stáli domy alebo iné stavby (napr. dielne), cisterny na zhromažďovanie dažďovej vody, pramene, ktoré poskytovali pramenitú vodu obyvateľom hradísk, pôvodné prístupové cesty na hradiská a iné historické cesty s početnými úvozmi. Na niektorých modeloch sú viditeľné aj ďalšie stopy po hospodárskom využívaní krajiny našimi predkami ako sú pozostatky milierov, uhliarske zvážnice, ťažobné areály, jarok na náhon vody do banskoštiavnických tajchov, zaniknuté plužiny polí a lúk, ruina barokového kostolíka, turistická rozhľadňa z 19. storočia či hrobka šľachtickej rodiny zo začiatku 20. storočia. 3D modely archeologických nálezísk s okolitým terénom tak poskytujú obraz historickej krajiny, ktorá bola spoluvytváraná prírodnými živlami a ľudskými aktivitami v priebehu dlhých storočí.
Vizualizácie sú spracované v dvojnásobne vyššej kvalite ako verejne dostupné dáta. Využívajú farebné zobrazenie zvýrazňujúce pozostatky ľudskej činnosti v krajine. Žltá farba indikuje vypuklé tvary ako sú napríklad pozostatky valov; modrozelená farba znázorňuje priehlbiny, teda priekopy, pozostatky starých ciest a podobne.
Vizualizáciu a 3D zobrazenie modelov vytvoril Ing. Tibor Lieskovský, PhD. (STU Bratislava), ktorý je aj autorom idey spolu s Mgr. Petrom Bistákom (Pamiatkový úrad SR), odborný popis nálezísk pripravili prevažne archeológovia krajských pamiatkových úradov a Pamiatkového úradu SR, technicky vypomohla Ing. Alexandra Rášová, PhD. (Pamiatkový úrad SR). Modely sú dostupné na webstránke sketchfab.com. V súčasnosti sa pripravujú aj modely ďalších archeologických nálezísk, ktoré tu budú postupne zverejnené. Na rovnakej platforme sú sprístupnené digitálne modely národných kultúrnych pamiatok, ktoré zhotovili kolegovia z Oddelenia digitalizácie a grafickej dokumentácie Pamiatkového úradu SR na základe ich dokumentácie priamo v teréne.
Spracoval: Petra Kmeťová (PÚ SR) – Tibor Lieskovský (STU)

3D modely hradísk a hradov - Odbor archeológie PÚ SR

3D modely hradísk a hradov - Odbor archeológie PÚ SR

3D modely hradísk a hradov - Odbor archeológie PÚ SR

3D modely hradísk a hradov - Odbor archeológie PÚ SR

3D modely hradísk a hradov - Odbor archeológie PÚ SR

3D modely hradísk a hradov - Odbor archeológie PÚ SR

3D modely hradísk a hradov - Odbor archeológie PÚ SR

3D modely hradísk a hradov - Odbor archeológie PÚ SR

3D modely hradísk a hradov - Odbor archeológie PÚ SR