Prejsť na obsah

Pamiatkovo 2023

Pamiatkovo 2023 - ilustračný obrázok

Verejnosť mohla v sobotu 7. októbra 2023 nazrieť do zákulisia Pamiatkového úradu Slovenskej republiky a stráviť slnečný deň v bežne neprístupných priestoroch pod storočným platanom. V rámci dňa otvorených dverí pre rodiny s deťmi pod názvom Pamiatkovo sme privítali takmer 400 návštevníkov. 

V rámci bohatého programu sa zabavili deti, ich rodičia aj starí rodičia. Niektorí návštevníci pri zábavných aj poučných aktivitách strávili v areáli celý deň. Pri tejto príležitosti sa stali z detí správcovia hradu (kasteláni). Pri plnení rôznych úloh zbierali deti pečiatky a zároveň sa dozvedeli niečo o histórii hradov a živote na nich. Archeológovia deťom ukázali, aké nálezy získavajú pri výskumoch a čo sa z nich vieme dozvedieť o živote na hradoch. Pri identifikácii objektov z lidarových snímkov si precvičili predstavivosť aj dospelí. V archíve bola nachystaná séria magnetických hier, informácie k histórii 15 vybraných hradov ako aj premietanie diapozitívov v malom kine. Mohli si prezrieť digitalizované hrady vo virtuálnej realite, ale aj ich vývoj na fyzických 3D modeloch. Zároveň sa zoznámili aj s metódami digitalizácie a mohli sledovať aj lietanie s dronom. U reštaurátorov si vyrazili mincu s Plaveckým hradom, zreštaurovali si rodový erb a vyskúšali si aj starý spôsob reprodukcie technikou kyanotypie.

Malí aj veľkí si mohli vyskúšať výber vhodných metód obnovy pre svoj hrad a získať na túto obnovu grant. Súčasťou programu bola aj prednáška kolegu Petra Grznára z Krajského pamiatkového úradu Trnava o dobíjaní hradov. Deti si mohli obliecť dobový úbor a v úlohe dobyvateľov zdolať obrancov hradnej brány. Po absolvovaní všetkých stanovísk si pod odborným dohľadom vyskúšali aj obnovu historického muriva vápennou maltou a práce vo výškach. Rodiny sa dobre zabavili, deti získali zaujímavé odmeny a pamiatkari dobrý pocit, že ďalšiu generáciu história našich pamiatok zaujíma.

Partneri podujatia:

Ministerstvo kultúry SR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Slovenské národné múzeum – Archeologické múzeum
Studio 727

Odkazy:

Pozvánka – Na Pamiatkovo pozývame malých i veľkých

www.bratislavskenoviny.sk/

Reportáž SITA