Prejsť na obsah

Pamiatkarska verzia hry Kvarteto k stiahnutiu

V predvianočnom čase sme pre malých i veľkých nedočkavcov pripravili elektronickú verziu hry Kvarteto. Stačí len použiť v tlačiarni správnu hrúbku papiera, vytlačiť, vystrihnúť a zábava môže začať.
Kartovú hru si môžete stiahnuť na tomto odkaze vo formáte PDF: https://moja.uschovna.zoznam.sk/link/e8b89483-5cc4-4fc0-b0e3-9495c1055966

HRA je okrem oddychu zároveň aj zdrojom poznávania, vedomostí a inšpiráciou k ďalšiemu objavovaniu. Do pozornosti sa nám tak môžu dostať veci, ktoré v bežnom živote prehliadame, či obchádzame iba s malým záujmom. Preto sa Krajský pamiatkový úrad Trnava rozhodol, prostredníctvom tejto hry ukázať všetkým zvedavcom rozmanitosť kultúrneho dedičstva, ktoré nás obklopuje. Do kvarteta boli vybrané objekty – národné kultúrne pamiatky nachádzajúce sa v Trnavskom kraji, z ktorých mnohým hrozil zánik. Budeme radi, ak Vám táto hra okrem hodín dobrej zábavy prinesie aj nové podnety k spoznávaniu svojho okolia a histórie.

Pravidlá hry:
1.Počet hráčov 3 a viac: Rozdajú sa všetky karty. Začínajúci hráč si od ľubovoľného hráča pýta kartu – číslo (farbu) a písmeno. Môže si pýtať len také číslo (farbu), ktoré má sám na ruke. Ak dostane odpoveď „mám“, dostáva kartu a pokračuje v hre. Ak je odpoveďou „nemám“ pokračuje v hre opýtaný. Víťazom je hráč s najväčším počtom štvoríc- kvarteta.
2.Počet hráčov 2 a viac: Priebeh hry je rovnaký, ale hráči si na začiatku rozdajú po štyri karty. Ak je odpoveďou na otázku „nemám“, pýtajúci si berie kartu z kopy.

Vianočnú pohodu želajú trnavskí pamiatkari.