Prejsť na obsah

Pamiatkari sa úspešne zapojili do Európskych dní archeológie 2020

Pamiatkari sa úspešne zapojili do Európskych dní archeológie 2020 - ilustračný obrázok

Pamiatkový úrad SR sa spolu s Krajskými pamiatkovými úradmi Nitra a Trnava zapojil do Európskych dní archeológie 2020 niekoľkými podujatiami. V sobotu 20.6.2020 sa uskutočnili „Prechádzky po Kostolianskom náučnom chodníku“, v rámci ktorých si počas 4 komentovaných prehliadok prezrelo interiér predrománskeho Kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom s unikátnymi nástennými maľbami okolo 80 návštevníkov. Z nich asi 30 sa nenechalo odradiť sychravým počasím a absolvovalo komentovanú vychádzku so štyrmi archeológmi na hradisko Veľký Lysec. Poobedňajšia vychádzka na hrad Gýmeš sa kvôli dažďu neuskutočnila. Podujatie zorganizovali Pamiatkový úrad SR, Krajský pamiatkový úrad Nitra, Katedra archeológie FF UKF v Nitre, Farnosť Ladice a Obecný úrad Kostoľany pod Tribečom.


Pamiatkari sa úspešne zapojili do Európskych dní archeológie 2020

Pamiatkari sa úspešne zapojili do Európskych dní archeológie 2020

Pamiatkari sa úspešne zapojili do Európskych dní archeológie 2020

Pamiatkari sa úspešne zapojili do Európskych dní archeológie 2020

Pamiatkari sa úspešne zapojili do Európskych dní archeológie 2020

Pamiatkari sa úspešne zapojili do Európskych dní archeológie 2020

Pamiatkari sa úspešne zapojili do Európskych dní archeológie 2020

Pamiatkari sa úspešne zapojili do Európskych dní archeológie 2020

Rovnako v sobotu 20.6.2020 ani hustý dážď neodradil približne 50 návštevníkov, ktorí sa zúčastnili na komentovanej prehliadke hradiska a veľmožského dvorca v polohe Kostolec v Ducovom, okr. Piešťany. Okrem informácií o vzniku a vývoji osídlenia na tejto pamiatke si vypočuli aj prednášku a lukostreľbe spojenú s názornými ukážkami. Podujatie zorganizoval Krajský pamiatkový úrad Trnava v spolupráci so Zámockou skupinou historickej lukostreľby Aquilas.


Pamiatkari sa úspešne zapojili do Európskych dní archeológie 2020

Pamiatkari sa úspešne zapojili do Európskych dní archeológie 2020

Pamiatkari sa úspešne zapojili do Európskych dní archeológie 2020

Pamiatkari sa úspešne zapojili do Európskych dní archeológie 2020

Pamiatkari sa úspešne zapojili do Európskych dní archeológie 2020

Na internete zverejnil Pamiatkový úrad SR 3D modely terénu známych hradísk (Zobor, Žibrica, Veľký Lysec, Veľký Tribeč, Neštich) a zdigitalizovaných archeologických národných kultúrnych pamiatok (Iža – rímsky tábor, Nitra-Dražovce – románsky kostol sv. Michala, Trenčín-Opatová, benediktínsky kláštor, Veľká Čalomija – zaniknutý kostol a Zemplín – archeologická sonda na hradisku). V najbližších dňoch zverejníme komplexnú informáciu o priebehu Európskych dní archeológie 2020 na Slovensku.

PÚ SR, KPÚ Nitra, KPÚ Trnava