Prejsť na obsah

Oznam pre žiadateľov o poskytnutie dotácie v programe Obnovme si svoj dom na rok 2021

Oznam pre žiadateľov o poskytnutie dotácie v programe Obnovme si svoj dom na rok 2021 - ilustračný obrázok
Logo MKSR Obnova Upozorňujeme verejnosť, že termín na predkladanie žiadostí v dotačnom programe Ministerstva kultúry SR – Obnovme si svoj dom – na rok 2021 zameraného na podporu ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu, trvá do 29. januára 2021. Zároveň pripomíname žiadateľom, že k vybaveniu žiadosti už viac nepotrebujú potvrdenú kópiu výpisu z Ústredného zoznamu pamiatkového fondu, ktorú im na základe žiadosti vydával Pamiatkový úrad SR. Toto platí pre všetky podprogramy, týkajúce sa obnovy a reštaurovania národných kultúrnych pamiatok. Podrobnejšie informácie nájdete na webstránke Ministerstva kultúry SR.

Dotačný program Obnovme si svoj dom je zameraný na podporu projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok, projektov prípravy a realizácii obnovy kultúrnej pamiatky, prípravy a realizácie reštaurovania kultúrnej pamiatky, vrátane kultúrnej pamiatky v lokalite svetového kultúrneho dedičstva a projektov identifikácie, dokumentácie, prezentácie alebo využitia pamiatkového fondu v súlade s ich pamiatkovými hodnotami.