Prejsť na obsah

KPÚ Nitra – Oživenie funkcie Kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom

KPÚ Nitra – Oživenie funkcie Kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom - ilustračný obrázok
Medzi rokmi 2009-2017 bol Oblastným reštaurátorským ateliérom Levoča (Marián Keleši ) priebežne realizovaný podrobný reštaurátorský výskum a reštaurovanie interiéru Kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom. Výskum nadviazal na dovtedy zistené poznatky o ikonografii, materiálovom riešení a technike maľby kombináciou nedeštruktívnych metód Janou Maříkovou Kubkovou a kolektívom autorov, ktorí okrem iného vyhodnotili, že dochované časti maľby boli koncipované do celého interiéru; vytvorené boli v prvej stavebnej fáze kostola, datovanej a archeologicky doloženej na začiatok alebo pred polovicu 11.storočia.
Reštaurátorské práce prebiehali v celom interiéri kostola. Sústredili sa na čistenie depozitov, odstránenie nevhodných omietkových vrstiev, tmelov, premalieb a sekundárnych zámuroviek okien a kazateľnice uskutočnených v 60. rokoch 20. storočia, ktoré pôsobili rušivo a prekrývali originál malieb a omietok interiéru.
Reštaurovanie je ukončené v časti emporovej prístavby z polovice 13. storočia. Obnova bola vykonaná reštaurovaním a rekonštrukciou monochromatickej renesančnej omietkovej vrstvy s prezentáciou fragmentov výtvarnej výzdoby s rastlinnou ornamentikou. Priestor svätyne s fragmentmi maliarskej výzdoby a priestor lode s najucelenejšie zachovaným Mariánskym cyklom na severnej a južnej stene je pripravený na tmelenie a prípravu podkladu na záverečnú povrchovú úpravu.
Charakter záverečných reštaurátorských prác umožnil, aby bol priestor kostola provizórne zariadený a po siedmich rokoch znovu slúži veriacim.

Juhovýchodný pohľad na kostol

Najstaršia časť kostola s renesančnou kazateľnicou

Fragmenty Mariánskeho  cyklu na  južnej stene lode  pred tmelením

Emporová prístavba s renesančnou omietkovou vrstvou

Fragment renesančnej rastlinnej ornamentiky

Oživenie funkcie kostola