Prejsť na obsah

Oživené artefakty depozitára Košíc na prestížnej výstave

Oživené artefakty depozitára Košíc na prestížnej výstave - ilustračný obrázok

Mestská pamiatková rezervácia Košice je v našej krajine najväčším pamiatkovo chráneným územím. Tu pôsobí ako odborný poradný orgán primátora aj osobitná Komisia pamätihodností mesta so zastúpením pamiatkarov. Náleží jej bohatá a zaujímavá agenda, a v rámci nej aj tzv. depozitár artefaktov. Už v roku 2006 ho mesto zriadilo pre vyhľadávanie a zhromažďovanie autentických hmotných dokladov a dokumentov, súvisiacich so záchranou pamiatok, iniciátormi boli poslanci mestského zastupiteľstva, Krajský pamiatkový úrad Košice a členovia Spolku pre podporu skrášľovania mesta Košice. Dlhoročným akčným odborným správcom depozitára bol od počiatku až do jesene 2019 známy historik umenia, bádateľ a aktivista Mgr. Gabriel Kladek. Aktuálne sa tu nachádza vyše 200 evidovaných hodnotných artefaktov z košických budov, a ďalšie pribúdajú. Ide napríklad o autentické kusy opracovaných, ale rozpadajúcich sa kameňov z košického barokového súsošia Immaculaty, z gotického Dómu sv. Alžbety, zachránené artefakty z meštianskeho domu na Hlavnej č. 20, z objektu na ul. Rooseveltova (tzv. židovské kasíno), či zo Zvonárskej (synagóga – fragmenty skrine na Tóru), i viaceré predmety: keramické architektonické fragmenty (rímsy, profilované dekorácie), kované (kľučky, zámky, zábradlia, mreže a pod.) a klampiarske (ozdobné vetracie okienka či dažďové kotlíky), drevené (najmä okná, kusy dverí, parkiet a pod.). Tiež tu nájdeme niektoré „odložené” pamätné tabule a symboly, historické tehly, označené výrobcom, štukové prefabrikáty a stavebnú keramiku z kultúrnych pamiatok i iných historických košických budov. Mesto Košice zriadilo tento depozitár na úschovu predovšetkým tých artefaktov – súčastí architektúry – ktoré nie sú samostatnými umeleckými dielami, a ktoré pre svoju schátralosť a stratu funkčnosti museli byť pri obnove nahradené novými. Ide o autentický prameň pre mnohých bádateľov, odborníkov na úseku dejín stavieb, či objekt záujmu pre laikov – obyvateľov, neoceniteľný zdroj poznania pre umeleckých remeselníkov pri výrobe kópií či replík pri obnovách pamiatok. Často ide o posledné zachované vzorky – originály. Úspešnosť obnov a prezentácií pamiatkového fondu závisí aj od efektívnej spolupráce pamiatkarov a mesta s vlastníkmi nehnuteľností, i s príslušnými občianskymi združeniami, so zapojením občanov mesta. Bez skutočného záujmu všetkých zainteresovaných o zachovanie kultúrneho dedičstva sa vytráca význam ochrany pamiatok samotných či pamiatkového územia, taký nenahraditeľný pre zachovanie genia loci, či ako zdroj faktorov identity a lokálpatriotizmu. A vďaka existencii depozitára artefaktov ide aj o konkrétnu pomoc mesta Košice svojim občanom, ktorí spravujú kultúrne dedičstvo. Od dobrej prezentácie historického centra s jeho hodnotami závisí vzťah občanov k vlastnému mestu, jeho obraz v regióne i v zahraničí. S tým súvisí aj záujem cestovného ruchu, zahraničných inštitúcií, i záujem investorov o mesto Košice. Najnovšie – prvýkrát v histórii mestského depozitára – sú vybrané artefakty v rámci spolupráce s Krajským pamiatkovým úradom Košice od júna 2020 aj verejne prezentované ako súčasť veľkej sochárskej výstavy Východoslovenskej galérie na Hlavnej č. 27 v Košiciach (VSG) pod názvom „Telo, forma a gesto” (kurátor: Miroslav Kleban).

Upútavku na výstavu nájdete TU.

Viac o výstave sa dozviete TU.

text: Mgr. Juraj Gembický, KPÚ Košice
fotografie: J. Gembický, KPÚ Košice (2020); zdroj: digitálny archív KPÚ Košice

Pozn: artefakty na obr. 005 – 008, 010 sú zo zbierok galerií, nie z depozitára mesta


Artefakty depozitára Košíc na výstave vo VSG

Artefakty depozitára Košíc na výstave vo VSG

Artefakty depozitára Košíc na výstave vo VSG

Artefakty depozitára Košíc na výstave vo VSG

Artefakty depozitára Košíc na výstave vo VSG

Artefakty depozitára Košíc na výstave vo VSG

Artefakty depozitára Košíc na výstave vo VSG

Artefakty depozitára Košíc na výstave vo VSG

Artefakty depozitára Košíc na výstave vo VSG

Artefakty depozitára Košíc na výstave vo VSG

Artefakty depozitára Košíc na výstave vo VSG

Artefakty depozitára Košíc na výstave vo VSG

Artefakty depozitára Košíc na výstave vo VSG

Artefakty depozitára Košíc na výstave vo VSG

Artefakty depozitára Košíc na výstave vo VSG

Artefakty depozitára Košíc na výstave vo VSG