Prejsť na obsah

Otvorenie Regionálneho domu tradičných remesiel v Spišskom Podhradí

Mesto Spišské Podhradie dňa 2. 9. 2016 slávnostne otvorilo budovu Regionálneho domu tradičných remesiel na ulici Starý jarok 44 v Spišskom Podhradí. Tým bola zavŕšené dlhodobé úsilie o obnovu tejto národnej kultúrnej pamiatky.

Budovu Regionálneho domu tradičných remesiel slávnostne otvoril primátor mesta MVDr. Michal Kapusta krátkou históriou obnovy a poďakovaním všetkým tým, ktorí k tomu prispeli a následne prestrihol pásku spolu s diecéznym biskupom Mons. Štefanom Sečkom a Ing. arch. Ľubicou Pinčíkovou z Referátu svetového kultúrneho dedičstva PÚ SR.

Dom na ulici Starý jarok 44 v Spišskom Podhradí bol z väčšej časti postavený v 17. storočí, má však zachované prvky i z 15. storočia. Mesto sa začalo o schátraný dom starať v roku 2003 a do úplného vlastníctva ho získalo v roku 2007. Finančne s obnovou domu pomohlo Ministerstvo kultúry SR prostredníctvom dotačnej schémy Obnovme si svoj dom, ale hlavnú finančnú injekciu na obnovu mesto dostalo prostredníctvom Regionálneho operačného programu (ROP).

Dom je dnes využitý ako mestská galéria, knižnica pre deti a dospelých a časť na 1. poschodí ešte čaká na svoje využitie, plánujú sa tu uložiť vzácne predmety a dokumenty mesta.

V galérii bola otvorená výstava Plenérové reminiscencie 2013/2014/2015, komisárkou výstavy je PhDr. Dáša Uharčeková Pavúková.

1_reg_dom
2_reg_dom
3_reg_dom
4_reg_dom
5_reg_dom