Prejsť na obsah

Originál Zoborskej listiny z roku 1113 na výstave Odkaz Karola Veľkého na Pražskom hrade

Zoborské listiny existujú dve, z roku 1111 a z roku 1113. Sú to ojedinelé a mimoriadne významné dokumenty, ktoré pochádzajú zo Zoborského kláštora v Nitre. Vznikli na začiatku 12. storočia. Popisujú privilégiá a majetkovú situáciu včasnostredovekého kláštora a prinášajú tiež dôležité informácie o spôsobe organizácie Nitrianska.

Originál Zoborskej listiny z roku 1113 doplnil výstavu Odkaz Karola Veľkého, ktorá je do 14. 10. 2015 otvorená v Tereziánskom krídle Starého paláca Pražského hradu. Listina doplní časť výstavy venovanej správe ríše a ekonomike včasného stredoveku. Cieľom je na jednej strane predstaviť Nitriansko, ktoré si český návštevník obvykle spája s históriou mojmírovskej Moravy v 9. storočí. Bolo to však územie v mnohom podobné včasnostredovkým Čechám a Morave, ktoré sa v 10. a 11. storočí kultúrne a ekonomicky rástlo. Na druhej strane má návštevník výstavy možnosť spoznať výnimočný dokument, aký sa v Čechách nedochoval. S českou históriou majú obe Zoborské listiny priamu aj nepriamu súvislosť. V prvom rade ich vznik vyvolali škody na majetku v dôsledku vojen, na ktorých sa veľmi aktívne zúčastnilo v roku 1108 české knieža Svätopluk. Knieža so svojimi vojskami pustošil túto časť Slovenska až k Váhu. Na druhej strane listina popisuje ekonomické vzťahy jedného z regiónov strednej Európy, tedy územia, ktoré bolo veľmi podobné ako Morave, tak Čechám.


Druhá Zoborská listina spomína Kostoľany pod Tribečom, ktoré sú prostredníctvom Kostola sv.Juraja prezentované na výstave. Na objave kostola sa podieľali českí odborníci. V 60. rokoch 20. storočia k poznaniu významu nástenných malieb v Kostole sv.Juraja (s ktorými sa návštevník môže zoznámiť na výstave) zásadnýmspôsobom prispel český historik umenia Josef Krása.Od roku 2005 na výskume tejto lokality spolupracuje s Pamiatkovým úradom Slovenskej reubliky Archelogický ústav AV ČR Praha,v.v.i.


Slávnostnej inštalácie originálu Zoborskej listiny sa zúčastnil nitriansky diecézny biskup Viliam Judák a kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, spolu s zástupcami Biskupstva Nitra a Arcibiskupstva pražského.

Originál Zoborskej listiny z roku 1113 na výstave Odkaz Karola Veľkého na Pražskom hrade Originál Zoborskej listiny z roku 1113 na výstave Odkaz Karola Veľkého na Pražskom hrade Originál Zoborskej listiny z roku 1113 na výstave Odkaz Karola Veľkého na Pražskom hrade Originál Zoborskej listiny z roku 1113 na výstave Odkaz Karola Veľkého na Pražskom hrade Originál Zoborskej listiny z roku 1113 na výstave Odkaz Karola Veľkého na Pražskom hrade Originál Zoborskej listiny z roku 1113 na výstave Odkaz Karola Veľkého na Pražskom hrade Originál Zoborskej listiny z roku 1113 na výstave Odkaz Karola Veľkého na Pražskom hrade Originál Zoborskej listiny z roku 1113 na výstave Odkaz Karola Veľkého na Pražskom hrade