Prejsť na obsah

Zverejňovanie a sprístupňovanie informácií v archeológii na Slovensku (odborno-metodický deň)

Odbor archeológie Pamiatkového úradu SR usporiada dňa 28.11.2019 v sídle úradu v Bratislave Odborno-metodický deň určený najmä pre oprávnené osoby na vykonávanie archeologického výskumu na tému „Zverejňovanie a sprístupňovanie informácií v archeológii na Slovensku“. V rámci prvých troch prednášok kolegovia z Archeologického ústavu AV ČR predstavia prístupy k zverejňovaniu informácií v archeológii i vlastné skúsenosti s prevádzkou informačného systému Archeologická mapa ČR. Ďalej bude odborná verejnosť oboznámená so situáciou na Slovensku a s konceptom sprístupňovania informácií v pripravovanom Pamiatkovom informačnom systéme (PAMIS) a so základnými informáciami o fungovaní a prevádzke archeologického depozitára Pamiatkového úradu SR.
Viac informácií o podujatí nájdete v pozvánke s programom (PDF, 781 kB).