Prejsť na obsah

Odišla jedna z nás – PhDr. Judita Čechová

Odišla jedna z nás – PhDr. Judita Čechová - ilustračný obrázok

Dňa 26. októbra 2022 nás navždy opustila bývalá kolegyňa PhDr. Judita Čechová. Na prešovskom pracovisku pôsobila v rokoch 1992 – 2005. Venovala sa metodike obnovy pamiatok a reštaurovania predovšetkým v okresoch Prešov, Vranov nad Topľou a Stropkov. Podieľala sa na spracovaní mnohých ďalších odborných materiálov, najmä návrhov na vyhlásenie vecí za kultúrne pamiatky, ochranných pásiem, či aktualizačných listov NKP.

Aj po odchode z nášho pracoviska sme sa s ňou stretávali na rôznych profesných podujatiach, najmä pri realizácii pamiatkových výskumov.

Jej ľudskosť, úsmev a priateľstvo ostávajú navždy v našich srdciach.

Odpočívaj v pokoji. Kolektív KPÚ Prešov