Prejsť na obsah

Odborno-metodický deň PÚSR a NPÚ – Pamiatky 20. storočia ako súčasť pamiatkového fondu

Odborno-metodický deň PÚSR a NPÚ – Pamiatky 20. storočia ako súčasť pamiatkového fondu - ilustračný obrázok
Pamiatkový úrad SR s Národním památkovým ústavem v spolupráci s KPÚ Prešov zorganizoval v dňoch 2. – 4. 10. 2019 v Červenom Kláštore spoločný odborno-metodický deň. Nosnou témou tohto podujatia boli pamiatky 20. storočia ako súčasť pamiatkového fondu (vyhlasovanie, zrušenie a zmeny vyhlásenia národných kultúrnych pamiatok a pamiatkových území). Cieľom podujatia bola výmena vzájomných skúseností z praxe pamiatkovej ochrany medzi kolegami z Čiech, Moravy, Sliezska a Slovenska.
Na prednáškach odzneli príspevky k metodike vyhlasovania a ochrany pamiatok 20. storočia, ale aj konkrétne príklady výskumov a obnov tejto špecifickej architektúry. Prednášajúci predstavili aj príklady ochrany pamätníkov, sochárskeho umenia a záhradných úprav z minulého storočia. Veľká časť príspevkov sa zaoberala aj témou ochrany technických pamiatok a priemyselných miest. Podujatie viedlo k vzájomnej výmene vedomostí, skúseností a taktiež aj nadviazaniu pracovných kontaktov. Z príspevkov bude publikovaný zborník.
V rámci exkurzie pripravenej KPU Prešov boli navštívené zaujímavé lokality v Tatrách, konkrétne:
Tatranská Javorina, Kaštieľ (Zámoček Hohenloheho) – 1885, projektant Gedeon Majunke
Tatranská Javorina – hotel Poľana (dnes hotel Montfort) – 1973-1974, arch. Hauskreicht, Ďurkovič, Svetko
Tatranská Lomnica, zotavovňa Morava – 1930-1933, arch. Fuchs
Tatranská Lomnica, múzeum TANAP-u – 1965-1967, arch. Merjavý
Vyšné Hágy, Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie – 1938, arch. Libra a Kann
Svit, Chemosvit – od 1936 roku projekčné ateliéry Baťa
Svit, železničná stanica – 1948, arch. J. Holeček

Odborno-metodický deň PÚSR a NPÚ 2019 v Červenom Kláštore

Odborno-metodický deň PÚSR a NPÚ 2019 v Červenom Kláštore

Odborno-metodický deň PÚSR a NPÚ 2019 - exkurzia

Odborno-metodický deň PÚSR a NPÚ 2019 - exkurzia

Odborno-metodický deň PÚSR a NPÚ 2019 - exkurzia

Odborno-metodický deň PÚSR a NPÚ 2019 - exkurzia

Plagárt s programom (PDF, 4514 kB)