Prejsť na obsah

Odborno-metodický deň 2017

Odborno-metodický deň

Archeológia a stavebno-historické výskumy
v pamiatkovej prax

V dňoch 26. a 27. októbra 2017 sa na Červenom
Kláštore v objekte bývalého kartuziánskeho a kamaldulského
kláštora uskutoční pravidelné spoločné
metodické podujatie hlavných pamiatkových inštitúcií Českej a Slovenskej
republiky: Národního památkového ústavu a jeho územných odborných
pracovísk a Pamiatkového úradu SR vrátane všetkých krajských pamiatkových
úradov. V konferenčnej sále kláštora odznie 33 odborných príspevkov, ktoré
budú rozdelené do deviatich tematických blokov:

1: Stavebno-historické prieskumy: Metodika, teória
a prax

2: Pamiatkové výskumy so špecifickým zameraním

3: SHP/AHV: Konkrétne lokality

4: Pamiatkové výskumy: Hrady a fortifikácie

5: Archeológia: Trendy, prehľady, štatistiky, dejiny

6: Archeológia: Ochrana archeologického dedičstva

7: Archeológia: Metodické postupy

8: Výskum krajiny

9: Archeológia: Prezentácia, poznávanie, vzdelávanie

Cieľom Odborno-metodického dňa je predovšetkým výmena
vzájomných skúseností z praxe pamiatkovej ochrany medzi kolegami
z branže v Čechách, Sliezsku, na Morave a na Slovensku.
Prostredníctvom prednášok a diskusií sa naskytne možnosť porovnania
metodických a praktických postupov v jednotlivých regiónoch, bude
možné poukázať na osobitosti týchto regiónov, príležitosť dostane aj
konfrontácia zaužívaných postupov s novátorskými trendmi a technológiami, bude
tu priestor na odovzdanie si vzájomných rád a odporúčaní, čo poslúži
rozšíreniu obzorov kolegov a taktiež aj nadviazaniu pracovných kontaktov. V konečnom
dôsledku tak Odborno-metodický deň výraznou mierou prispeje k zvýšeniu
kvality a efektivity pamiatkovej ochrany v našich krajinách, ktorú
považujeme za svoje poslanie.

Tešíme sa na Vašu účasť