Prejsť na obsah

Odborná konferencia „Železiarne – srdce priemyslu“ (23. – 25. 11. 2022)

Odborná konferencia „Železiarne – srdce priemyslu“ (23. – 25. 11. 2022) - ilustračný obrázok

Pamiatkový úrad SR a Slovenské technické múzeum, si Vás dovoľujú pozvať na konferenciu Železiarne – srdce priemyslu, ktorá sa uskutoční v dňoch 23. – 25. 11. 2022 v prednáškovej sále Slovenského technického múzea na Hlavnej 88 v Košiciach.

Konferencia je určená odborníkom z oblasti muzeologickej, z archívnej, praxe obnovy kultúrneho dedičstva, ako aj bádateľom zaoberajúcich sa železiarňami z historického alebo technologického pohľadu. Cieľom konferencie je rozšírenie poznatkov o histórii železiarní a ich technológií, problematike pamiatkovej starostlivosti v tejto špecifickej oblasti pamiatkového fondu, archeológii ako aj o ich následnej prezentácii a ďalšom využití. Témy konferencie:

  • Vývoj železiarní a hutníckych technológií
  • Pamiatková ochrana a industriálna archeológia
  • Železiarne v múzejnej praxi
  • Pramene k dejinám železiarní
  • Ďalší život železiarní a ich význam pre lokálne komunity

Konferencia je súčasťou odborného programu k rovnomennej výstave fotografií Viktora Máchu, ktorá bude v múzeu k nahliadnutiu v období 13. 10. 2022 – 13. 2. 2023.

Počet účastníkov konferencie a exkurzií je limitovaný.

Registrácia je možná do 18.11.2022 emailom na tereza.bartosikova@pamiatky.gov.sk

PROGRAM KONFERENCIE (PDF, 1 498 kB)

Tešíme sa na stretnutie.