Prejsť na obsah

Medzinárodná vedecká konferencia Od c. k. Ústrednej komisie k európskemu kultúrnemu dedičstvu

Medzinárodná vedecká konferencia Od c. k. Ústrednej komisie k európskemu kultúrnemu dedičstvu - ilustračný obrázok

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a Historický ústav Slovenskej akadémie vied Vás pozývajú na medzinárodnú
vedeckú konferenciu
Od c. k. Ústrednej
komisie k európskemu kultúrnemu dedičstvu –
165. výročie začatia
činnosti c. k. Ústrednej komisie pre zachovanie
a výskum
umeleckých pamiatok (1853 – 1918 – 2018)
. Konferencia má za hlavný cieľ pripomenúť
počiatky inštitucionalizovanej ochrany pamiatok v strednej Európe.

10. januára 1853 vo Viedni začala svoje pôsobenie C. k.
Ústredná komisia pre zachovanie a výskum umeleckých pamiatok. Tým sa začal
skutočný výkon modernej pamiatkovej ochrany v habsburskej monarchii
a jeho kontinuita trvá až dodnes. Pôsobnosť Ústrednej komisie siahala do
všetkých korunných krajín a v každej zanechala stopy pamiatkarskej
alebo výskumnej činnosti.

Ešte počas trvania monarchie sa vytvorila „autonómna“
pamiatková správa pre Uhorsko (v jeho rámci tiež Slovensko), kde ochranu
a zachovávanie pamiatok taktiež upravili osobitným právnym predpisom
(1881). Súčasne so štátnou ochranou pamiatok sa rozvíjali iniciatívy spolkov
a súkromne pôsobiacich osôb.

Rokmi 1918 – 1919, rozpadom habsburskej monarchie, končí
základná etapa dejín inštitucionalizovanej ochrany pamiatok. „Viedenské“
dedičstvo sa teraz stáva základom pamiatkovej správy v mnohých
nástupníckych stredoeurópskych štátoch (Rakúsko, Česko-Slovensko, Maďarsko,
Poľsko, kráľovská Juhoslávia, Taliansko). Prax ochrany pamiatok
v jednotlivých štátoch sa ubrala od spoločných základov na vlastné cesty.

Povojnová idea integrácie v európskom priestore,
spočiatku priemyselno-ekonomickej (1951), sa časom a najmä po
ďalekosiahlych zmenách v roku 1989 premietla tiež do prehlbovania
spolupráce v oblasti kultúry. Všeobecne známy historiografický fakt, že
Európu prepájajú „spoločné dejiny“ je úspešne dokumentovaný práve na príklade
kultúrneho dedičstva. Prítomnosť blízkych kultúrnych, architektonických
a umeleckých fenoménov v rozličných krajinách viedla k mnohým
spoločných projektom a napokon aj k iniciatíve Európskej únie pod názvom
Značka Európske dedičstvo (2011).

Medzinárodná
vedecká konferencia sa uskutoční 21. a 22. novembra 2018, jej miestom bude
Faustova sieň Starej radnice v Bratislave.

Pozvánka (PDF, 3193 kB)

Program (PDF, 5606 kB)

100 rokov