Prejsť na obsah

Ochrana a starostlivosť o montánne pamiatky v európskom kontexte

Ochrana a starostlivosť o montánne pamiatky v európskom kontexte - ilustračný obrázok

V dňoch 18. – 19. mája 2017 sa v Banskej Štiavnici
uskutoční medzinárodná konferencia na tému „Ochrana a starostlivosť
o montánne pamiatky v európskom kontexte
“, ktorá bude zameraná na
zlepšenie ochrany, využitia a prezentácie pamiatok montánneho charakteru,
skvalitnenie špecializovaných odborných činností a sprostredkovanie
aktuálnych poznatkov v jednotlivých oblastiach ich ochrany, obnovy a súčasného
využitia v kontexte medzinárodnej spolupráce.

Prednášajúci predstavia svoje skúsenosti v štyroch
diskutovaných témach, zameraných na zachovanie a vhodnú prezentáciu
potenciálu tohto špecifického druhu pamiatok:

 • vyhľadávanie, prieskum, mapovanie a zobrazovanie
  montánnych pamiatok, rozširovanie poznatkov a získavanie nových
  informácií,
 • evidencia montánnych pamiatok a ich kategorizácia,
 • typológia a vývoj montánnych pamiatok,
  technologicko-konštrukčné riešenia a vzťah ku krajine, funkcia
  a význam,
 • ochrana a obnova montánnych pamiatok, ich súčasné
  využitie, prezentácia, udržateľnosť a správa.

Súčasťou konferencie je aj exkurzia, zameraná na
prezentáciu unikátneho historického vodohospodárskeho systému v Banskej
Štiavnici a jej okolí, zaradeného do zoznamu UNESCO.

V prípade Vášho záujmu o doplnenie informácií nás
prosím kontaktujte na adrese uvedenej v pozvánke.

Pozvánka na konferenciu (PDF, 765 kB)