Prejsť na obsah

KPÚ Žilina – Obnova zvonice v Pavčinej Lehote

KPÚ Žilina – Obnova zvonice v Pavčinej Lehote - ilustračný obrázok
Vekom najmladšou drevenou zvonicou na Liptove zo štyroch, ktoré sú zapísané v ÚZPF je zvonica v Pavčinej Lehote z roku 1883. Architektúra drevenej stavby bola postavená v jednej stavebnej etape, bez ďalších radikálnych stavebných úprav. Funkcia objektu bola sakrálno – profánna, využívaná ako márnica. Je situovaná v cintoríne ako samostatne stojaci objekt. Pri jej nedávnej obnove pozostávajúcej z výmeny poškodených prvkov strešnej drevenej šindľovej krytiny, poškodených spodných trámov, výmeny dvoch vstupných dverí, nového celoplošného náteru, bol v obci nájdený stratený pôvodný kríž, ktorý bol po úprave opätovne osadený na svoje pôvodné miesto. Napriek skutočnosti, že ide o jednoduchú sepulkrálnu stavbu, svojim merítkom a situovaním v kontexte pôvodného cintorína reprezentuje hodnoty regionálneho staviteľstva a kvality kultúrnej krajiny. Obnova zvonice bola realizovaná z finančných prostriedkov dotačného programu MK SR „Obnovme si svoj dom“.

Obnova zvonice v Pavčinej Lehote

Obnova zvonice v Pavčinej Lehote

Obnova zvonice v Pavčinej Lehote

Obnova zvonice v Pavčinej Lehote