Prejsť na obsah

Obnova Žigmundovej brány Bratislavského hradu

Obnova Žigmundovej brány Bratislavského hradu - ilustračný obrázok

Na Bratislavskom hrade v tomto období prebiehajú práce na obnove objektu Žigmundovej brány, ktorá je z tohto dôvodu pre verejnosť neprístupná. Momentálne hlavný objem prác tvoria reštaurátorské práce na kameno-sochárskych prvkoch a kamennom murive v exteriéri objektu, ktoré boli vo výrazne degradovanom stave, pričom niekde pôvodné kameno-sochárske články chýbali úplne. Obvodové murivo bolo prekryté vrstvami nevhodných povrchových úprav, ktoré spôsobovali jeho zvetrávanie a museli byť odstránené. Reštaurátorskými metódami sú teraz jednotlivé ozdobné prvky, ale aj časti stien s chýbajúcim, vypadnutým murivom očisťované, dopĺňané a domodelovávané tak, aby si objekt zachoval gotický charakter a výraz z obdobia svojho vzniku v pol. 15. st. Pri obnove sú zároveň čiastočne rešpektované aj reštaurátorské zásahy z obdobia 20. storočia, ktoré sú na fasáde čitateľné ako jedna z vrstiev vývoja objektu. Prinášame Vám niekoľko pohľadov „spoza plachty“ na prebiehajúce práce. 

Krajský pamiatkový úrad Bratislava