Prejsť na obsah

Obnova sakristie kostola Nanebovzatia Panny Márie v Smolenickej Novej Vsi

Obnova sakristie kostola Nanebovzatia Panny Márie v Smolenickej Novej Vsi - ilustračný obrázok

V pôvodne gotickom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Smolenickej Novej Vsi boli v rámci čiastkovej obnovy sakristie zistené vo vrstvách dve historické tehlové podlahy.

Sakristia, ktorá pravdepodobne bola postavená spolu s kostolom a spolu s ním prešla stavebnými úpravami, bola nadmerne zavlhnutá. Správca farnosti a miestni farníci pristúpili k obnove, počas ktorej boli odstránené cementové omietky a vrstva cementovej dlažby. Táto pod sebou konzervovala tehlovú podlahu, ktorej vznik rámcovo datujeme do 2. polovice 19. storočia až začiatku 20. storočia. Podlaha je v strede rozdelená pásom tehál kladených na kant. V južnej časti tvoria podlahu tehly kladené na plocho na väzbu v riadkoch v línii východ-západ. V severnej časti je kladenie na väzbu otočené o 90°. Tehly majú rozmer 14 x 28 cm. Dlažba je v strede poklesnutá.

Pri severnej stene vznikla menšia deštrukcia, ktorá odhalila ešte staršiu tehlovú podlahu, pravdepodobne z obdobia barokových úprav, s tehlami kladenými na koso a s obrubou tehál po obvode. Súčasne bolo možné identifikovať vrstvu omietky s farebným povrchovým náterom na severnej stene, ktorá prináležala k tejto podlahe.

Tieto potešujúce nálezy definujúce chronológiu stavebného vývoja pamiatky, budú konzervované, prekryté novou vhodnou vrstvou a sakristia bude ďalej využívaná k svojmu účelu.

Spracoval: Mgr. Žofia Geričová, Krajský pamiatkový úrad Trnava