Prejsť na obsah

KPÚ Nitra – Obnova kostola sv. Ondreja v Komárne

KPÚ Nitra – Obnova kostola sv. Ondreja v Komárne - ilustračný obrázok
Kostol sv. Ondreja (22.04.2018 povýšená na bazilika minor) bol postavený v rokoch 1748 – 1756 jezuitským rádom v neskorobarokovom slohovom výraze. V roku 1760 interiér kostola vyzdobil freskami Franz Anton Maulbertsch. V roku 1763 bol kostol zničený silným zemetrasením. Následne v rokoch 1768-1771 bol kostol obnovený a interiér vyzdobil freskami viedenský umelec Johann Lucas Kracker. Jednoloďový kostol s tromi kaplnkami v bokoch a s rovným uzavretím presbytérií bol v ďalšom období viackrát poškodený a upravovaný. V roku 2008 pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu Nitra (Mgr. Tatiana Danieličová, Mgr. Imrich Tóth) začala obnova exteriéru kostola. Ako prvá sa začala reštaurátorská obnova sochárskej výzdoby hlavného priečelia (do roku 2012), ktorú nasledovala postupná reštaurátorská a stavebná obnova všetkých štyroch fasád. Na konci roka 2018 bola ukončená posledná etapa obnovy bočnej západnej fasády, čím sa zavŕšila a dokončila obnova exteriéru kostola (okrem reštaurátorskej obnovy okenných výplní), ktorú od začiatku počas celých desiatich rokov finančne podporovalo aj Ministerstvo kultúry SR cez grantový projekt „Obnovme si svoj dom“. V súčasnosti je vykonávaný reštaurátorský a umelecko-historický výskum interiéru. Na základe výsledkov týchto výskumov bude (dúfajme) nasledovať komplexná obnova všetkých priestorov kostola pod odborným metodickým dohľadom pracovníkov Krajského pamiatkového úradu Nitra.

Kostol sv.Ondreja pred obnovou

Kostol sv.Ondreja po obnove

Kostol sv.Ondreja po obnove

<<< Späť na aktuality KPÚ Nitra