Prejsť na obsah

Obnova oceľovej konštrukcie ikonickej pamiatky – budovy Slovenského rozhlasu v Bratislave bola oficiálne ukončená

Obnova oceľovej konštrukcie ikonickej pamiatky – budovy Slovenského rozhlasu v Bratislave bola oficiálne ukončená - ilustračný obrázok

Od ukončenia výstavby budovy (1985) nebol ochranný náter vonkajšej oceľovej konštrukcie do dnešných čias komplexne obnovený, v dôsledku čoho už bola konštrukcia poznačená koróziou a pod vplyvom poveternostných podmienok a UV žiarenia sa farebnosť konštrukcie posunula od pôvodnej hnedej farebnosti k červeným farebným tónom, čo narúšalo autentický vzhľad pamiatky. Obnova konštrukcie bola nevyhnutná z estetického, aj z funkčného hľadiska. Vybraný realizátor očistil povrch celej konštrukcie tlakovou vodou, následne ju ošetril vrstvou základného náteru a na záver bol nanesený vrchný farebný náter. Obnova konštrukcie bola realizovaná postupne, po častiach, a za pomoci horolezeckej techniky. Proces výberu finálneho farebného odtieňa vrchného náteru prebehol v troch kolách vzorkovania, kedy podkladom pre určenie konkrétneho farebného odtieňa boli napr. aj farebné fotografie z doby výstavby budovy a spomienky pamätníkov, pričom výber bol samozrejme limitovaný farebnou škálou, ktorou disponoval vybraný výrobca materiálu. Obnova výrazne pomohla tejto kultúrnej pamiatke nielen z estetického hľadiska alebo z hľadiska estetiky širšieho vnímania obrazu mesta, ktorého je pyramída výraznou dominantou, ale aj z hľadiska zachovania pamiatkových hodnôt kultúrnej pamiatky – ochranou pôvodnej autentickej hmotnej podstaty pamiatky pred ďalšou degradáciou.

Krajský pamiatkový úrad Bratislava