Prejsť na obsah

Obnova hasičskej zbrojnice v Prievoze

Obnova hasičskej zbrojnice v Prievoze - ilustračný obrázok

V roku 2022 bola dokončená obnova a rozšírenie objektu kultúrnej pamiatky hasičskej zbrojnice v Prievoze – jednej zo štvrtí mestskej časti Bratislava-Ružinov. Podoba tohto prízemného eklektického objektu z roku 1923 prešla od jeho realizácie mnohými exteriérovými a interiérovými úpravami. Koncepcia obnovy vychádza z podoby objektu v 40. rokoch 20. storočia, najspoľahlivejšie doložiteľnej na základe prieskumu fasád a dobových fotografií. Prinavrátené boli dobové riešenia dverných a okenných otvorov a farebná úprava plôch a architektonických prvkov fasád. Reštaurátorskými metódami boli do pôvodnej podoby obnovené ozdobné vázy a hasičský znak na centrálnom oblúkovom štíte čelnej fasády. Novodobá prízemná prístavba garáží na zadnej strane objektu bola materiálovo a farebne odlíšená. Pri stavebných prácach bola pri západnom múre v interiéri stavby nájdená časová schránka z 20. rokov 20. storočia, ktorej obsah by sa mal stať súčasťou pripravovanej pamätnej izby dobrovoľného hasičského zboru v Bratislave-Ružinove v objekte hasičskej zbrojnice. Aj takéto menšie objekty v rámci Bratislavy si zaslúžia kvalitnú obnovu a pozornosť.

Na obnove spolupracovali:

Mestská časť Bratislava-Ružinov
Dobrovoľný hasičský zbor Mestskej časti Bratislava-Ružinov
GAGAKO-STAV s.r.o., Dunajská Streda
Villard s.r.o., Bratislava

Obnova bola financovaná z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Ružinov.

Krajský pamiatkový úrad Bratislava