Prejsť na obsah

Obnova historickej budovy SNG, tzv. Vodných kasární, je ukončená

Obnova historickej budovy SNG, tzv. Vodných kasární, je ukončená - ilustračný obrázok

Obnova kultúrnej pamiatky – tzv. Vodných kasární, ktorá je súčasťou komplexu budov Slovenskej národnej galérie bola ukončená a pamiatka môže začať opäť slúžiť ako reprezentatívny výstavný a verejný kultúrny priestor. V spolupráci s architektmi projektu bola zvolená taká metodika obnovy pamiatky, v rámci ktorej dostali priestor na prezentáciu nielen historická baroková vrstva, ale aj novšie zásahy architekta Vladimíra Dedečka, a rovnako tiež vstupy architektov v rámci aktuálnej obnovy. Na kultúrnej pamiatke, ako prirodzenej, hmotnej súčasti expozície SNG, je tu teda prezentovaných niekoľko kultúrno-historických vrstiev – napr. zreštaurovaná baroková výzdoba stredného rizalitu a fasád orientovaných do nádvoria, barokové klenby a arkády v interiéri, barokové murivo, v spojení s neskoršími zásahmi architekta Dedečka reprezentovanými napr.  rebierkovými železobetónovými stropmi, ktoré sú vzájomne prepojené do jedného celku jasne čitateľnou súčasnou vrstvou – to všetko v súlade s aktuálnou funkčnou náplňou pamiatky, jej revidovaným urbanistickým  konceptom ale aj reprezentatívnou polohou SNG, ako kultúrnej inštitúcie a s ohľadom na stav a rozsah pôvodných prvkov zachovaných v čase zahájenia obnovy. Prvý zámer na obnovu a dostavbu SNG bol na KPÚ BA schválený v roku 2005, pričom ako podklad pre realizáciu obnovy objektu Vodných kasární boli následne spracované prípravné dokumentácie: architektonicko-historický výskum a návrh na reštaurovanie dvorových fasád objektu Vodných kasární.

Krajský pamiatkový úrad Bratislava