Prejsť na obsah

KPÚ Nitra – Obnova a prehliadka funkcionalistickej Vily K v Nitre

KPÚ Nitra – Obnova a prehliadka funkcionalistickej Vily K v Nitre - ilustračný obrázok
Historická fotografia Vily K v NitreVila K alebo tiež Dom Kollmannovcov na Kmeťkovej ul. č. 22 v Nitre je jednou z prvých funkcionalistických architektúr v meste Nitra. Bola postavená v roku 1934 podľa návrhu významného architekta medzivojnového obdobia Oskara Singera ako rodinný dom pre zámožnejších obyvateľov mesta Nitra. Atypické architektonické riešenie funkcionalistickej vily s nautickým výrazom, ktorej hlavné obytné podlažie je postavené na stĺpoch, reprezentuje veľmi kvalitnú architektúru medzivojnového obdobia na Slovensku a disponuje jedinečnosťou architektonickej koncepcie a vysokou úrovňou architektonického prejavu. Dodnes patrí k najkvalitnejším architektúram mesta.
Vzhľadom na aktuálny stavebno-technický stav a nevyhnutnú potrebu zachovania pamiatkových hodnôt tejto kultúrnej pamiatky, ako aj z dôvodu potreby zamedzenia pokračujúcej deštrukcie a zachovania čo najväčšieho rozsahu pôvodných pamiatkovo hodnotných súčastí, povrchov, prvkov, detailov a konštrukcií vily, súčasní vlastníci vily začali s postupnými čiastkovými obnovami za účelom záchrany jej originálnych autentických súčastí, a následnou rehabilitáciou historického architektonického výrazu.
Doposiaľ bola zrealizovaná obnova pôvodných okenných výplní pôvodnej hmoty vily vrátane pôvodných vstupných a interiérových dverí a obnova Eslingerových roliet. Práce na obnove okien a vstupných dverí boli ukončené a vykonané na vysokej odbornej úrovni s maximálnym rešpektovaním pamiatkových hodnôt. Obnovované pôvodné konštrukcie okien a vstupných dverí zostali zachované v celom rozsahu vrátane pôvodných vonkajších krídel, mechanizmov, kovaní a pôvodných profilovaných zasklení. Chýbajúce atypické kovania boli doplnené presnými kópiami. V rámci poslednej vykonanej čiatkovej obnovy boli doplnené chýbajúce vodiace lišty a lamely Eslingerových roliet, boli doplnené navíjacie pásky a sfunkčnené a obnovené mechanizmy navíjania. Eslingerove rolety sú v súčasnosti plne funkčné. Doposiaľ uskutočnené obnovy boli zrealizované s finančnou podporou dotačného mechanizmu MKSR „Obnov si svoj dom“.
Prehliadky Vily K, ktorú organizovalo OZ Vila K 21. 11. 2019, sa zúčastnili okrem verejnosti aj odborní zamestnanci KPÚ Nitra. Vlastník spolu s odborným zastúpením KPÚ Nitra priblížil verejnosti tento jedinečný priestor a jeho pamiatkové hodnoty, doposiaľ uskutočnenú obnovu a jej metodiku, ako aj pripravovanú komplexnú obnovu a plány na jeho oživenie a funkčné využitie pre verejnosť. KPÚ Nitra poskytol odborný výklad ohľadom pamiatkových hodnôt predmetnej kultúrnej pamiatky v širšom kontexte mesta Nitra a odborný výklad ohľadom prebiehajúcej obnovy.
Prehliadky predmetnej kultúrnej pamiatky a prezentácii jej prebiehajúcej obnovy sa zúčastnilo cca 60 ľudí a akcia zaznamenala veľmi pozitívne ohlasy zúčastnenej verejnosti.

Fotografie z prehliadky nájdete na sociálnej sieti …
Text: Ing. arch.
Zuzana Kramárová, KPÚ Nitra

Normal
0

21

false
false
false

SK
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4