Prejsť na obsah

Nové zborníky Pamiatkového úradu SR venované archeológii

Nové zborníky Pamiatkového úradu SR venované archeológii - ilustračný obrázok
Koncom roka 2020 vydal Pamiatkový úrad SR dva zborníky, ktoré sú venované archeológii. Zborník Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok 31 je zameraný na problematiku doby rímskej na Slovensku, zatiaľ čo primárne obdobiu stredoveku na Slovensku a v Českej republike sa venujú články v zborníku S licenciou 007. Zborník príspevkov k 70. narodeninám Petra Baxu.
Zborník Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok 31 je zostavený z príspevkov, ktoré odzneli na seminári Stopy Rimanov na Slovensku, organizovaného Pamiatkovým úradom SR a Krajským pamiatkovým úradom Trenčín. Uskutočnil sa 19. septembra 2019 v Trenčíne pri príležitosti 100. výročia narodenia pána Vojtecha Zamarovského a 1840. výročia vzniku rímskeho nápisu na hradnej skale v Trenčíne. Publikáciu tvoria príspevky popredných slovenských špecialistov na archeológiu doby rímskej, pamiatkarov aj mladých autorov. Spektrum tém zahŕňa celé obdobie rímskeho vplyvu na územie Slovenska – od najstarších keltsko-rímskych pamiatok na Bratislavskom hrade z 1. storočia pred Kr., cez obdobie markomanských vojen (prítomnosť rímskych vojsk na území Slovenska, nápis na trenčianskej hradnej skale), po významné náleziská z obdobia 1. až 4. storočia na Slovensku (Devín, Bratislava-Rusovce – Gerulata, Iža, Stupava, germánske rezidencie z 3. – 4. storočia, Trenčín-Pollakova tehelňa), ktoré buď využívali priamo obyvatelia Rímskej ríše, Rimania, alebo Germáni žijúci na území Slovenska, ktorí boli fascinovaní rímskym svetom a snažili sa mu rôznym spôsobom priblížiť. Zborník uzatvára príbeh nominácie projektu Hranice Rímskej ríše – Dunajský limes na Slovensku na zápis do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.
Minuloročnému životnému jubileu nášho dlhoročného kolegu je venovaná publikácia S licenciou 007. Zborník príspevkov k 70. narodeninám Petra Baxu, ktorej spoluvydavateľom je Archeologický ústav AV ČR Praha, v. v. i. Hoci je nosná časť príspevkov tematicky zameraná na stredovek, a to od celkového zhodnotenia výskumu lokalít (Zemplín, Kostoľany pod Tribečom, Nesvětice či Pražský hrad), cez štúdie ku konkrétnym nálezom (Devín, hrad Bánov, Choteboř, Křivoklát) až po výskyt luxusných plodín na hradisku v Mikulčiciach, zastúpenie tu má i zhodnotenie výskumu z posledných rokov v antickej Gerulate. Príspevky sú doplnené výberom fotografií z výskumov dvoch srdcových lokalít Petra Baxu, ktorými sú Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch a Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom.
Oba zborníky je možné zakúpiť v knižnici Pamiatkového úradu SR, Cesta na Červený most 6, Bratislava. V čase protipandemických opatrení a zákazu vychádzania je možné objednávať aj prostredníctvom e-mailovej adresy kniznica@pamiatky.gov.sk. Cena každého z nich je 10 €.

Spracoval: Peter Bisták, Petra Kmeťová (Pamiatkový úrad SR)

Nové zborníky Pamiatkového úradu SR venované archeológii

Nové zborníky Pamiatkového úradu SR venované archeológii

Nové zborníky Pamiatkového úradu SR venované archeológii

Nové zborníky Pamiatkového úradu SR venované archeológii

Nové zborníky Pamiatkového úradu SR venované archeológii