Prejsť na obsah

Nové zápisy v Zozname svetového dedičstva UNESCO

Nové zápisy v Zozname svetového dedičstva UNESCO - ilustračný obrázok

Počas svojho 43. zasadnutia, ktoré sa konalo od
30. júna do 10. júla 2019 v Baku (Azerbajdžan), Výbor svetového dedičstva
rozhodol o zapísaní 29 nových lokalít na Zoznam svetového kultúrneho
a prírodného dedičstva UNESCO a o podstatnom rozšírení jednej už
zapísanej lokality. V súčasnosti tak na Zozname figuruje 1121 lokalít
nachádzajúcich sa v 167 krajinách sveta.

Medzi novozapísanými lokalitami je
najvýraznejšie zastúpený región Európa a Severná Amerika, v ktorom
pribudlo až 15 nových lokalít, z Ázijsko-pacifického regiónu bolo
zapísaných 10 lokalít, 2 nové lokality sú situované v Arabských štátoch
a jednu novú lokalitu svetového dedičstva získali Afrika i Latinská
Amerika.

V roku 2019 bolo na Zoznam svetového dedičstva pridaných viacero
významných archeologických lokalít, ako napríklad Mohylové polia v Dilmune
(Bahrajn), poľské Krzemionki, známe pravekou ťažbou pruhovaného pazúrika,
a obzvlášť pozostatky starovekého Babylonu (Irak), centra Babylonskej ríše
a domova Visutých záhrad princeznej Semiramis, považovaných za jeden zo
siedmich divov sveta. Kvôli vojenským konfliktom na území Iraku musel Babylon
čakať viac ako 30 rokov na zaradenie medzi lokality svetového dedičstva. Tohtoročný
zápis nie je len uznaním jeho jedinečnej svetovej hodnoty, ale aj symbolom
dlhodobej participácie UNESCO na povojnovej obnove krajiny.

43. zasadnutie Výboru svetového dedičstva opätovne potvrdilo potenciál
dedičstva pri posilňovaní spolupráce medzi štátmi prostredníctvom zápisu
cezhraničnej lokality Baníckeho regiónu Erzgebirge / Krušnohorie (spoločná
nominácia Nemecka a Českej republiky) a rozšírením pôvodne len severomacedónskej
lokality Prírodné a kultúrne dedičstvo Ochridského jazera o časť
nachádzajúcu sa na území Albánska. Zápisom austrálskej lokality Budj Bim
a Skalných nápisov v Áísínai’pi (Kanada) Výbor svetového dedičstva pripomenul význam domorodých kultúr,
ich tradícií a znalostí pri ochrane kultúrneho a prírodného
dedičstva. Vedecký, technologický a umelecký progres najnovšieho obdobia
ľudských dejín zachytávajú hneď dve novozapísané lokality – Observatórium
Jodrell Bank na severozápade Anglicka a osem objektov z prvej
polovice 20. storočia reprezentujúcich architektonickú tvorbu Franka Lloyda
Wrighta (Spojené štáty).

Medzi prírodné lokality svetového dedičstva boli zapísané miesta
dôležité pre zachovanie globálnej biodiverzity. Zahŕňajú útočiská sťahovavých
vtákov pri pobreží Žltého mora (Čína) a Francúzske južné
a antarktické územia s rekordnou plochou viac ako 67 miliónov hektárov,
ktoré sú domovom jednej z najvyšších koncentrácií vtákov a morských cicavcov na
svete.

Na tohtoročnom zasadnutí Výbor svetového dedičstva rozhodoval aj
o medzinárodnej nominácii Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes,
ktorú spoločne predložili Nemecko, Rakúsko, Maďarsko a Slovensko. Nominácia
získala pozitívne odborné hodnotenie a bola pôvodne odporučená na
zápis, ktorý však Výbor nemohol schváliť kvôli
nedávnemu rozhodnutiu maďarskej vlády vyňať z nominácie objekt Miestodržiteľského paláca v Aquincu (Budapešť).
Vzhľadom na neskorý termín doručenia informácie nebolo možné posúdiť dopad
tohto vyňatia na jedinečnú svetovú hodnotu Dunajského Limesu ako celku a pôvodný
odborný posudok sa tak stal neplatným. Výbor konštatoval, že
sa vytvorila špeciálna situácia, ktorá si vyžaduje doplňujúci čas na
vyriešenie. Preto rozhodol o odklade nominácie (tzv.
referral), s tým, že do konca roka 2019 má byť do Budapešti vyslaná
odborná poradná misia Výboru.

Posledným rozhodnutím, ktoré Výbor svetového dedičstva prijal na svojom
43. zasadnutí, bola voľba dejiska zasadnutia pre rok 2020. Jeho hostiteľom bude
čínske mesto Fuzhou.

Nové lokality svetového prírodného dedičstva:

Hniezdiská sťahovavých vtákov v Pochajskom
zálive na pobreží Žltého mora (Čína)

Francúzske južné a antarktické územia (Francúzsko)

Národný park Vatnajökull – dynamická krajina ohňa a
ľadu (Island)

Hyrkánsky les (Irán)

Nová
lokalita zmiešaného (prírodného + kultúrneho) dedičstva:

Paraty a Ilha Grande – kultúra a biodiverzita (Brazília)

Nové
lokality kultúrneho dedičstva:

Kultúrna krajina Budj Bim (Austrália)

Historické centrum mesta Šeki a Chánov palác
(Azerbajdžan)

Mohylové polia v Dilmune (Bahrajn)

Staroveké lokality spracovania železa v Burkina
Faso (Burkina Faso)

Skalné nápisy v parku Áísínai’pi (Kanada)

Ruiny mesta Liang-ču (Čína)

Krajina pre chov a výcvik ceremoniálnych
kočiarových koní v Kladruboch nad Labe (Česká republika)

Banícky región Erzgebirge/Krušnohorie (Nemecko, Česká
republika)

Systém vodného hospodárstva v okolí Augsburgu (Nemecko)

Mesto Džajpur v štáte Radžastan (India)

Pamiatky uhoľnej bane Ombilin v meste Sawahlunto
(Indonézia)

Babylon (Irak)

Svahy Prosecco v okolí miest Conegliano a
Valdobbiadene (Taliansko)

Mozu-Furuichi Kofun: súbor mohylových hrobiek
starobylého Japonska (Japonsko)

Bagan (Mjanmarsko)

Megalitické džbány v Xieng Khouang – Planina
džbánov (Laos)

Krzemionki – oblasť pravekej ťažby pruhovaného
pazúrika (Poľsko)

Chrámový komplex Bom Jesus do Monte v Brage (Portugalsko)

Kráľovský palác Mafra – palác, bazilika,
kláštor, záhrada Cerco a obora Tapada (Portugalsko)

Seowon – kórejské novokonfuciánske akadémie (Kórejská
republika)

Chrámy architektonickej školy mesta Pskov (Rusko)

Risco Caido a posvätné hory kultúrnej krajiny
ostrova Gran Canaria (Španielsko)

Observatórium Jodrell Bank (Spojené kráľovstvo)

Architektúra Franka Lloyda Wrighta (Spojené štáty)

Rozšírenie
existujúcej lokality:

Prírodné a kultúrne dedičstvo Ochridského jazera
(Albánsko, Severné Macedónsko)
– rozšírenie o albánsku časť