Prejsť na obsah

Nové nálezy v kostole Všetkých svätých v Žiline-Brodne

Nové nálezy v kostole Všetkých svätých v Žiline-Brodne - ilustračný obrázok

Na severnom okraji Žiliny sa nachádza jej mestská časť Brodno. V kedysi samostatnej kysuckej obci (prvá písomná zmienka je z roku 1438) stojí Kostol Všetkých svätých. K jeho datovaniu boli rozporuplné informácie, lebo historická spisba kládla jeho výstavbu nedlho pred rok 1569. Naopak autori Súpisu pamiatok na Slovensku z roku 1967 ho datovali do roku 1913.

Kostol síce svojim patrocíniom Všetkých svätých naznačoval starší pôvod, podobne ako dedina svojim názvom, ale nebola tomu venovaná bližšia pozornosť. Zrejme aj pre datovanie do roku 1913 sa neskôr neprikročilo k tomu, aby bol dedinský chrám vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

Začiatkom marca tohto roku začal miestny farár Jozef Šoška z rozsiahlou rekonštrukciou interiéru kostola. Po obití omietok sa na severnej stene lode objavil konsekračný kríž. Našťastie miestny kňaz sa sám venuje histórii a pre hodnotu takýchto nálezov má odborné i estetické pochopenie. Bez váhania kontaktoval Krajský pamiatkový úrad Žilina a jeho zamestnancov o objave informoval.

Krajský pamiatkový úrad Žilina okamžite pristúpil jednak k dokumentácii nálezu, zároveň metodicky pána farára k rekonštrukcii usmernil a odporučil reštaurátorský zásah. Vďaka tomu a následnej pomoci reštaurátora Mgr. art. Petra Záhoru boli učinené ďalšie podstatné objavy – malá nika pod konsekračným krížom, pôvodný vstup do kostola a po medializácii i torzo neskorogotického okna.

Zmienené objavy spolu s realizovaným geofyzikálnym prieskumom (doc. Ján Tirpák) posunuli datovanie kostola výrazne do minulosti. Zatiaľ len predbežne predpokladáme, že môže ísť aj o druhú polovicu 13. storočia. To bude ešte precizovať ďalší výskum. Veľmi podstatné zistenie však je, že na Kysuciach poznáme po Radoli a Kysuckom Novom Meste ďalší stredoveký murovaný kostol, čo výraznou mierou zasiahne do bádania o (nad)regionálnej histórii.

Spracoval: Mgr. Tomáša Koptáka, PhD., KPÚ Žilina