Prejsť na obsah

KPÚ Trenčín – Nové archeologické nálezy z Novej Dubnice

KPÚ Trenčín – Nové archeologické nálezy z Novej Dubnice - ilustračný obrázok

V apríli roku 2018 bol oslovený zamestnanec KPÚ Žilina občanom Slovenskej republiky a informovaný o náleze dvoch bronzových kosákov z Novej Dubnice, okres Ilava. KPÚ Žilina bezprostredne informovala o tejto skutočnosti KPÚ Trenčín, pod ktorý spomínané územie spadá. Následne bola vykonaná obhliadka miesta nálezu za účasti nálezcu, zástupcov KPÚ Trenčín a KPÚ Žilina, členov občianskeho združenia OZ Hradiská a členov Spolku Septentrio. Cieľom bolo zistiť a upresniť nálezové okolnosti s obhliadkou okolitého terénu v bezprostrednom okolí miesta nálezu. Miesto nálezu bolo dôsledne zamerané GPS prístrojom.

Nálezca bol poučený o pamiatkovom zákone a trestnom zákone v súvislosti s nezákonným získavaním archeologických nálezov. Avšak je potrebné vyzdvihnúť konštruktívny a poctivý prístup nálezcu, nakoľko nález bol ním poctivo ohlásený, nezatajil ho, samotný nález nespeňažil a po celý čas plne spolupracoval a podieľal sa na presnej lokalizácii miesta nálezu.

Pri bližšej obhliadke miesta nálezu neboli dodatočne zistené ďalšie archeologické nálezy, ktoré by súviseli s nájdenými bronzovými kosákmi a je teda možné uvažovať, že ide o tzv. stratový nález. Po bližšom skúmaní bronzových kosákov – rozmery, približne rovnaká hmotnosť, ako ich tvar – je možné uvažovať, že boli odliate z jednej a tej istej formy – kadluby. Kosáky z Novej Dubnice sú svojím tvarom a vyhotovením podobné s typom Uioara 9.

Bronzové kosáky s tŕňom sú typickým inventárom z prostredia archeologických kultúr od obdobia strednej doby bronzovej. Nájdené dva exempláre bronzových kosákov svojím tvarom a vyhotovením je možné zaradiť do obdobia tzv. popolnicových polí.

Samotný ojedinelý nález bronzových kosákov rozširuje databázu nálezov a dopĺňa mozaiku historického vývoja a informácie o mikroregióne Novej Dubnice.

Mgr. Martin Furman, PhD., KPÚ Žilina
Mgr. Michaela Třetinová, KPÚ Trenčín

Nález bronzových kosákov v Novej Dubnici

Nález bronzových kosákov v Novej Dubnici